Betekenis van:
leerkracht

leerkracht (de ~ | meervoud leerkrachten)
Zelfstandig naamwoord
 • iem. die onderwijs geeft
"ouders en leerkrachten (van de St.- Dominicusschool)"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

leerkracht
Zelfstandig naamwoord
 • iemand die lesgeeft
"De leerkracht wist in de moeilijke klas goed orde te houden."

Voorbeeldzinnen

 1. Is hij een leerkracht?
 2. Hij boog voor zijn leerkracht.
 3. Ik weet dat je een leerkracht bent.
 4. Ik weet dat je een leerkracht bent.
 5. Waarom vraag je je leerkracht niet om raad?
 6. Waarom vraag je je leerkracht niet om raad?
 7. Alles bij elkaar genomen, is hij een goede leerkracht.
 8. Ben je een leerkracht of een leerling hier?
 9. De man waar ik mee aan het praten was is mijn leerkracht Engels.
 10. Ik herkende de leerkracht onmiddellijk, want ik had hem al eerder ontmoet.
 11. scholieren die onderdaan zijn van een in bijlage I opgenomen derde land en in een in bijlage II opgenomen derde land of in Zwitserland of Liechtenstein verblijven, wanneer zij in het kader van een door een leerkracht van de instelling begeleide groep scholieren deelnemen aan een georganiseerde reis;
 12. de onderdanen van een in bijlage I bij deze verordening opgenomen derde land die in het bezit zijn van een vergunning voor klein grensverkeer die is afgegeven door de lidstaten op grond van Verordening (EG) nr. 1931/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot vaststelling van regels inzake klein grensverkeer aan de landbuitengrenzen van de lidstaten en tot wijziging van de bepalingen van de Schengenuitvoeringsovereenkomst wanneer deze houders hun recht uitoefenen in het kader van de regeling klein grensverkeer;scholieren die onderdaan zijn van een in bijlage I opgenomen derde land en verblijven in een lidstaat die Besluit 94/795/JBZ van de Raad van 30 november 1994 inzake een gemeenschappelijk optreden, door de Raad aangenomen op basis van artikel K.3, lid 2, onder b), van het Verdrag betreffende de Europese Unie, ter vereenvoudiging van het reizen voor scholieren uit derde landen die in een lidstaat verblijven toepast, wanneer zij in het kader van een door een leerkracht van de instelling begeleide groep scholieren deelnemen aan een georganiseerde reis;personen met een vluchtelingenstatus, staatlozen en andere personen zonder nationaliteit die in een lidstaat verblijven en in het bezit zijn van een reisdocument dat is afgegeven door die lidstaat.