Betekenis van:
lettertype

lettertype
Zelfstandig naamwoord
 • een stylistisch samenhangende set tekens die meestal letters, cijfers en leestekens uitbeelden
"Voor dit verslag zou ik een ander lettertype gebruiken."
lettertype (het ~ | meervoud lettertypen, lettertypes)
Zelfstandig naamwoord
 • uiterlijke eigenschappen v.e. drukletter; lettersoort bij het drukken; lettersoort

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Lettertype
 2. LETTERTYPE
 3. Het lettertype van de vermelding wordt verkleind als aangegeven in punt 2.6.”.
 4. De tekst moet bijvoorbeeld scherp zijn afgedrukt en het gebruikte lettertype mag niet te klein of moeilijk leesbaar zijn.
 5. Uitsplitsingen van maandelijkse gegevens worden vetgedrukt, uitsplitsingen van kwartaalgegevens aangegeven in normaal lettertype en jaargegevens betreffende niet-balansposten cursief gedrukt.
 6. Het label is van zodanige afmetingen en van een zodanig lettertype dat het duidelijk zichtbaar en makkelijk leesbaar is.”.
 7. De hoofdletters en cijfers van het merkteken moeten minimaal 80 mm groot en van een schreefloos, niet-proportioneel lettertype zijn.
 8. De gebieden die de figuren scheiden, zijn groen en roze van kleur, terwijl de in het lettertype Galliard geschreven tekst zwart is.
 9. indien het veld „GELDIG VOOR” niet volstaat voor de vermelding van alle codes van de lidstaten die het betrokken reisdocument (niet) erkennen, wordt een kleiner lettertype gebruikt.
 10. de voertuigcategorie die de houder gerechtigd is te besturen (de nationale categorieën worden in een ander lettertype gedrukt dan de geharmoniseerde categorieën);
 11. de tekst wordt geschreven in een gangbaar lettertype met voldoende interlinie en marges om de leesbaarheid van een gescande versie te garanderen.
 12. Het weergegeven lettertype dient Courier 10 met vaste breedte te zijn (of een lettertype dat daarbij het dichtst in de buurt komt); het is niet nodig tekens die specifiek voor het Duits zijn, te reproduceren, als het product dat niet kan.
 13. Op het etiket van elke kaas die de beschermde oorsprongsbenaming „Morbier” mag dragen, moeten de volgende vermeldingen zijn aangebracht: de benaming van de beschermde kaas in een lettertype dat minstens even groot is als het grootste op het etiket voorkomende lettertype alsmede de vermelding „Appellation d’Origine Contrôlée”.
 14. In een duidelijk zichtbare voetnoot waarnaar door middel van een asterisk (*) bij de aanduiding isomaltulose wordt verwezen, worden de woorden „isomaltulose is een bron van glucose en fructose” vermeld, en wel in een lettertype van ten minste hetzelfde formaat als dat van de lijst van ingrediënten zelf.
 15. De ontwerpverordening bepaalt dat alle pluimvee-, varkens- en schapenvlees, evenals levensmiddelen die ten minste 70 % in gewicht van deze vleessoorten bevatten, moeten worden voorzien van een etiket waarop het land van oorsprong in een duidelijk leesbaar lettertype in de Ierse en/of de Engelse taal wordt vermeld.