Betekenis van:
loting

loting (de ~ | meervoud lotingen)
Zelfstandig naamwoord
 • handeling v.h. loten
"de loting voor [de kwartfinale van de Europacup]"
"iets bij/door loting beslissen"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. door loting.
 2. hetzij door loting.
 3. hetzij door loting.
 4. hetzij door loting.
 5. Het staat de lidstaten vrij al dan niet aan de loting deel te nemen.
 6. De twee lidstaten die in de loting als eerste worden getrokken, worden behouden.
 7. De zekerheid voor de aanvragen waaraan bij de toewijzing door loting geen certificaten toevallen, wordt onmiddellijk vrijgegeven.
 8. Deze persoon wordt door loting aangewezen door de voorzitter van het Handels- en ontwikkelingscomité Cariforum-EU of diens vertegenwoordiger.
 9. Wanneer verscheidene inschrijvers de gunstige offerte hebben ingediend, bepaalt het interventiebureau door loting aan wie van hen wordt toegewezen.
 10. Als die verdeling evenwel zou leiden tot de toewijzing van hoeveelheden van minder dan 5 t, wordt toegewezen door loting.
 11. De door loting toegewezen hoeveelheden worden over de afzonderlijke GN-codes verdeeld naar evenredigheid van de per GN-code aangevraagde hoeveelheid product.
 12. Wanneer gevolg wordt gegeven aan de biedingen, aanvaardt de Commissie het gunstigste bod per partij en wijst zij, bij gelijke biedingen, de betrokken hoeveelheid toe door loting.
 13. Als die verdeling er evenwel toe zou leiden dat hoeveelheden van minder dan vijf ton worden toegewezen, vindt de toewijzing door loting plaats.
 14. Resterende hoeveelheden van minder dan 10 ton bij de bepaling van de te verloten kavels worden gelijkelijk over de kavels van 10 ton verdeeld voordat de loting plaatsvindt.
 15. Bij geheime stemmingen wordt de telling van de stemmen verricht door twee tot zes bij loting onder de leden aangewezen stemopnemers.