Betekenis van:
luchtruim

luchtruim
Zelfstandig naamwoord
 • de luchtlagen boven een bepaald grondgebied
"Het luchtruim boven grote delen van Europa werd vanwege een aswolk gesloten."

Voorbeeldzinnen

 1. het voor de vlucht gebruikte luchtruim;
 2. vrijwillige rapporten over toegang tot het luchtruim;
 3. Aanvullende navigatieapparatuur voor vluchten in MNPS-luchtruim
 4. De lidstaten classificeren het gehele luchtruim boven vliegniveau 195 als luchtruim van klasse C.
 5. Het in artikel 1, lid 3, onder a), bedoelde luchtruim omvat het luchtruim boven FL 285 binnen de volgende vluchtinformatiegebieden (FIR) en vluchtinformatiegebieden voor het hogere luchtruim (UIR):
 6. VERZOEK OM TOESTEMMING OM HET LUCHTRUIM TE DOORKRUISEN
 7. TEGENVOORSTEL INZAKE TOESTEMMING OM HET LUCHTRUIM TE DOORKRUISEN
 8. Het in artikel 1, lid 3, bedoelde luchtruim
 9. BERICHT MET HET VOORNEMEN OM HET LUCHTRUIM TE DOORKRUISEN
 10. Het in artikel 1, lid 3, onder b), bedoelde luchtruim omvat het in deel A omschreven luchtruim boven FL 285 en daarnaast de volgende vluchtinformatiegebieden (FIR) en vluchtinformatiegebieden voor het hogere luchtruim (UIR):
 11. In het luchtruim boven vliegniveau 195 mogen de lidstaten, voorzover uitvoerbaar, een gereserveerd luchtruim instellen waarin VFR-vluchten mogen worden toegestaan.
 12. Hoewel in deze verordening geen bovengrens van het luchtruim wordt bepaald, moet de luchtruimclassificatie boven vliegniveau 195 consistent zijn voor alle in dat luchtruim uitgevoerde vluchten.
 13. „gereserveerd luchtruim”: een welomschreven deel van het luchtruim dat tijdelijk gereserveerd is voor exclusief of specifiek gebruik door bepaalde categorieën gebruikers;
 14. het luchtruim wordt niet doorkruist volgens de voorwaarden van de onderhandelingen of de voorwaarden die zijn overeengekomen na overleg over het doorkruisen van een luchtruim.
 15. De datalinkdiensten moeten worden ingevoerd in ononderbroken en homogene delen van het gemeenschappelijke Europese luchtruim, te beginnen met het hogere luchtruim, waar de verkeersdichtheid bijzonder groot is.