Betekenis van:
machtigen

machtigen
Werkwoord
 • aan iemand anders het recht overdragen in je naam te handelen

Voorbeeldzinnen

 1. Het is dan ook passend Slovenië te machtigen die afwijking toe te passen.
 2. In afwijking van artikel 145, leden 2 en 3, kunnen de lidstaten de aanvrager machtigen om:
 3. Het bestuur kan in zijn besluit het agentschap machtigen namens bepaalde lidstaten contracten af te sluiten.
 4. In afwijking van artikel 24, leden 2 en 3, kunnen de lidstaten de aanvrager machtigen om:
 5. Het bestuur kan in zijn besluit het Agentschap machtigen namens bepaalde deelnemende lidstaten contracten af te sluiten.
 6. Bovendien kan de desbetreffende nationale centrale bank de overnemende instelling machtigen de vereiste statistische gegevens te rapporteren via tijdelijke procedures.
 7. LIJST VAN VERBLIJFSTITELS DIE DE HOUDER MACHTIGEN TOT DOORREIS VIA DE LUCHTHAVENS VAN LIDSTATEN ZONDER DAT EEN LUCHTHAVENTRANSITVISUM VEREIST IS
 8. Lijst van verblijfstitels die de houder machtigen tot doorreis via de luchthavens van lidstaten zonder dat een luchthaventransitvisum vereist is
 9. Een staat die partij is mag een door hem erkende instelling of organisatie tot afgifte van het certificaat machtigen.
 10. De Commissie kan deskundigen machtigen de productievoorschriften en de inspectieregelingen van het betrokken derde land ter plaatse te onderzoeken.
 11. Voorts dienen zij tevens de Commissie er uitdrukkelijk toe te machtigen controles en verificaties ter plaatse uit te voeren, overeenkomstig Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96.
 12. Het kan het Agentschap machtigen de middelen die nodig zijn om de afgesloten contracten na te komen, vooraf van die deelnemende lidstaten te innen.
 13. Wanneer u deze uitkeringen geheel of gedeeltelijk niet hebt ontvangen, kunt u een vertrouwenspersoon machtigen de aan u verschuldigde bedragen te innen.
 14. De exploitant mag alleen machtigen tot het gebruik van luchtvaartterreinen die geschikt zijn voor het desbetreffende type vliegtuig en de desbetreffende soort vlucht.
 15. Het kan het agentschap machtigen de middelen die nodig zijn om de afgesloten contracten na te komen, vooraf van die lidstaten te innen.