Betekenis van:
mededelen

mededelen
Werkwoord
 • doen vernemen
"Dit hebben wij nooit medegedeeld gekregen."
mededelen
Werkwoord
 • deelnemen, deel hebben

Voorbeeldzinnen

 1. Het Parlement kan de commissie een termijn stellen, waarbinnen zij haar conclusies moet mededelen.
 2. De lidstaten kunnen hun eigen blokkingsfactor kiezen, die zij aan Eurostat mededelen.
 3. De belanghebbenden die zich kenbaar hebben gemaakt kunnen de Commissie hun standpunt over deze inlichtingen mededelen.
 4. Voor zover zij daarvan op de hoogte was, moest BAWAG-PSK Oostenrijk iedere eigendomsoverdracht direct schriftelijk met bijbehorende stukken mededelen.
 5. De lidstaten mogen vaste bedragen vaststellen voor de onder a), ii), bedoelde kosten die zij aan de Commissie mededelen.
 6. Deze lijst bevat alle nodige contactgegevens voor het mededelen van logboeken en aanvoeraangiften bij aanlanding in die lidstaat.
 7. CODES VAN DE WIJNDRUIVENRASSEN, BESTEMD VOOR HET MEDEDELEN AAN EUROSTAT VAN DE RESULTATEN VAN DE ENQUÊTES NAAR DE WIJNBOUWOPPERVLAKTEN
 8. de onderhoudstaken mededelen (in het onderhoudsprogramma) die conform punt M.A.803(c) door de piloot-eigenaar kunnen worden uitgevoerd,
 9. De bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, met name in verband met het vrijgeven of mededelen van persoonsgegevens in een verklaring, wordt verzekerd.
 10. Ten aanzien van deze indirecte toegang kan het nationaal recht bepalen dat de nationale toezichthoudende autoriteit de betrokkene alleen zal mededelen dat alle nodige verificaties zijn verricht.
 11. Als de gegevens nog niet beschikbaar zijn, moet worden aangegeven wanneer zij wel beschikbaar zullen zijn en wanneer de beheersautoriteit die aan de Commissie zal mededelen.
 12. Als de cijfers (gegevens) nog niet beschikbaar zijn, moet worden aangegeven wanneer zij wel beschikbaar zullen zijn en wanneer de beheersautoriteit die aan de Commissie zal mededelen.
 13. op regelmatige basis de erkende organisatie de vlieguren van het luchtvaartuig en om het even welke andere gebruiksgegevens mededelen zoals overeengekomen met de erkende organisatie;
 14. De lidstaten die de resultaten van de enquêtes naar de wijnbouwoppervlakten elektronisch verwerken, moeten deze resultaten in een voor de machine leesbare vorm mededelen.
 15. Iedere dienst kan zijn eventuele opmerkingen inzake de inschrijving van een benaming mededelen aan de dienst die deze benaming bekend heeft gemaakt.