Betekenis van:
methylalcohol

methylalcohol
  • Kleurloze, giftige en ontvlambare vloeistof en eenwaardig alcohol met formule CH3OH.

Voorbeeldzinnen

  1. methylalcohol
  2. Methanol (methylalcohol)
  3. ofwel zuivere methylalcohol waaraan niet minder dan 1 volumeprocent pyridine is toegevoegd,
  4. rum met een gehalte aan vluchtige stoffen, andere dan ethylalcohol en methylalcohol, van 225 g/hl zuivere alcohol of meer, met een tolerantie van 10 percent
  5. sigaren en cigarillo's, tabak bevattend– ffen, andere dan ethylalcohol en methylalcohol, van 225 g/hl zuivere alcohol of meer, met een tolerantie van 10 percent
  6. rum met een gehalte aan vluchtige stoffen, andere dan ethylalcohol en methylalcohol, van 225 g/hl zuivere alcohol of meer, met een tolerantie van 10 percent
  7. Producten van de GN-code 29051100 (methanol (methylalcohol)) die niet van synthetische oorsprong zijn, indien deze zijn bestemd voor gebruik als verwarmings- of motorbrandstof (artikel 20, lid 1, onder g), van Richtlijn 2003/96/EG)
  8. De in artikel 1 bedoelde derogatie geldt uitsluitend voor rum, als omschreven in artikel 1, lid 4, onder a), van Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad van 29 mei 1989 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken [5], en vervaardigd in de Franse overzeese departementen van suikerriet dat is geoogst op de plaats van vervaardiging, met een gehalte aan andere vluchtige stoffen dan ethyl- en methylalcohol van ten minste 225 g per hl zuivere alcohol en met een effectief alcoholvolumegehalte van ten minste 40 % vol.Artikel 3