Betekenis van:
minderjarige

minderjarige (de ~ | meervoud minderjarigen)
Zelfstandig naamwoord
 • iemand onder de achttien jaar oud

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Aanranding van een minderjarige
 2. Verkrachting van een minderjarige
 3. Niet-nakoming van een bevel een minderjarige af te staan of verberging van een minderjarige
 4. Verkrachting met verzwarende omstandigheden [5] (uitgezonderd verkrachting van een minderjarige)
 5. in welke gevallen een minderjarige zelf een asielverzoek kan indienen;
 6. de inbreuk betreft de illegale tewerkstelling van een minderjarige.
 7. de niet-begeleide minderjarige en/of zijn vertegenwoordiger ermee instemt dat een onderzoek wordt verricht om de leeftijd van de betrokken minderjarige vast te stellen, en dat
 8. Voogd voor een persoon die handelingsonbekwaam is of voor een minderjarige.
 9. Verwaarlozen of in de steek laten van een minderjarige of een gehandicapte persoon
 10. De lidstaten kunnen afzien van de aanwijzing van een vertegenwoordiger indien de niet-begeleide minderjarige:
 11. Mensenhandel om bij een minderjarige organen of menselijk weefsel weg te nemen
 12. Wanneer het een begeleide minderjarige betreft, gaat de grenswachter na of de begeleidende volwassene het ouderlijk gezag over de minderjarige uitoefent, in het bijzonder wanneer de minderjarige door slechts één volwassene wordt begeleid en er ernstige redenen bestaan om aan te nemen dat de minderjarige onwettig is onttrokken aan het toezicht van de persoon of personen die wettelijk het ouderlijke gezag over hem uitoefenen.
 13. toestemming van ouders of voogd (indien een minderjarige zonder ouders of voogd reist);
 14. Mensenhandel om arbeid of diensten van een minderjarige uit te buiten
 15. Voordat de autoriteiten van een lidstaat een niet-begeleide minderjarige van hun grondgebied verwijderen, overtuigen zij zich ervan dat die minderjarige wordt teruggestuurd naar een familielid, een aangewezen voogd of naar adequate opvangfaciliteiten in het land van terugkeer.