Betekenis van:
naleven

naleven
Werkwoord
 • zich ergens aan houden
"een wet/akkoord/voorschrift naleven"

Hyperoniemen

naleven
Werkwoord
 • zich houden aan een verplichting
"We moeten de reglementen naleven."

Voorbeeldzinnen

 1. De relevante internationale verdragen naleven.
 2. De vrijheid van godsdienst volledig doen naleven.
 3. de bepalingen betreffende de voorafgaande melding van aankomst niet naleven;
 4. Exploitanten die de voorschriften niet naleven, komen aan de schandpaal
 5. de minimaal verplichte dagelijkse of wekelijkse rusttijd niet naleven;
 6. bevordering van het naleven van internationaal humanitaire recht;
 7. de minimaal verplichte duur van de onderbreking niet naleven;
 8. vaststelling van gemeenschappelijke niet-discriminerende regels en minimumvoorschriften die mogelijke dienstverleners bij dienstverlening moeten naleven;
 9. De lidstaten mogen ook van de producenten verlangen dat zij de bepalingen van lid 1 naleven.
 10. Toezichthoudende lichamen die er niet in slagen de geldende veiligheidsnormen te doen naleven.
 11. Komen slechts ondernemingen die de verplichte minimumnormen naleven, voor steun in aanmerking?
 12. De bevoegde autoriteiten moeten er verder regelmatig op toezien dat de transmissiesysteembeheerders de regels naleven.
 13. in verband met het niet naleven van andere voorschriften van de richtlijn.
 14. Naleven van de afspraken van de tweede overgangsfase van de overeenkomst van de gemeenschappelijke Europese luchtvaartruimte.
 15. Het niet naleven van de bepalingen van deze richtlijn moeten worden gecorrigeerd.