Betekenis van:
obstructie

obstructie (de ~ | meervoud obstructies)
Zelfstandig naamwoord
  • ongeoorloofde hindering
"de scheidsrechter floot voor obstructie"
"obstructie plegen"

Hyperoniemen

obstructie (de ~ | meervoud obstructies)
Zelfstandig naamwoord
  • politieke belemmering

Hyperoniemen

obstructie
Zelfstandig naamwoord
  • verstopping

Voorbeeldzinnen

  1. Obstructie van openbare aanbestedingsprocedures
  2. Obstructie of verstoring van de rechtsgang, tijdens strafrechtelijke of gerechtelijke procedures valse beschuldigingen uiten, meineed
  3. De bediening van de bijbehorende deur mag bij een dergelijk defect of door een beschadiging of obstructie van de trede echter niet gehinderd worden.
  4. Speelgoed en onderdelen daarvan mogen geen enkel risico van verstikking opleveren door afsluiting van de luchtstroom als gevolg van externe obstructie van de mond en neus.
  5. Het rollend materieel moet zo ontwikkeld worden dat er geen obstructie is tussen de doelzone en de HABD die de HABD kan beletten of verhinderen om zich binnen de doelzone op een bepaald punt te richten, waardoor de meting van de warmtestraling onmogelijk wordt.
  6. De afmetingen van speelgoed en onderdelen daarvan moeten zodanig zijn dat zij geen enkel risico van verstikking opleveren door afsluiting van de luchtstroom als gevolg van obstructie door voorwerpen die in de mond of keelholte of bij de ingang van de lagere luchtwegen klem zitten.