Betekenis van:
octrooi

octrooi (het ~ | meervoud octrooien)
Zelfstandig naamwoord
 • door de overheid verleend uitsluitend recht voor het maken en verkopen van een artikel of voor het exploiteren van een uitvinding
"octrooi aanvragen"
"uit het octrooi lopen"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Het Agentschap kan op eigen kosten in alle landen octrooi aanvragen en verkrijgen.
 2. Zo ja, gelieve aan te geven op welke onderzoekfase het octrooi betrekking heeft?
 3. Evergreen vervaardigt zonnemodules en is houder van een octrooi op de zogeheten „String-Ribbon-technologie”.
 4. De onderneming had voor de nieuwe technologie een Zwitsers octrooi (1996) en een Europees octrooi (1997) verworven en ten tijde van de oorspronkelijke aanmelding op 18 mei 2001 (Tetra I) ten minste nog vier andere octrooien aangevraagd.
 5. Indien op een uitvinding octrooi wordt verleend, moet de naam van de uitvinder of van de uitvinders worden vermeld.
 6. Een octrooi is een rechtstitel voor industriële eigendom waarbij de eigenaar het exclusieve recht krijgt gedurende een beperkte tijd in een bepaald gebied een uitvinding commercieel te exploiteren.
 7. „houder van het recht”: de houder van ieder octrooi of aanvullend beschermingscertificaat waarvoor op grond van deze verordening een dwanglicentie is aangevraagd;
 8. een voorstel voor het territoriale toepassingsgebied van de licentie, dat niet het territoriale toepassingsgebied van het onder c) bedoelde octrooi mag overschrijden.
 9. De duur van het certificaat moet kunnen worden beperkt voor een octrooi dat reeds op grond van een specifieke nationale wetgeving is verlengd,
 10. een voorstel voor het territoriale toepassingsgebied van de wederkerige licentie, dat niet het territoriale toepassingsgebied van het onder c) bedoelde octrooi mag overschrijden.
 11. Hierdoor krijgen kleine en middelgrote ondernemingen, waaronder fabrikanten van generieke geneesmiddelen, een extra stimulans om geneesmiddelen voor de pediatrische populatie te ontwikkelen waarop geen octrooi rust.
 12. Het Agentschap kan een door hem vast te stellen beloning toekennen aan de tijdelijke functionaris die een uitvinding heeft gedaan waarop octrooi is verleend.
 13. Wanneer een certificaat wordt afgegeven voor een product dat is beschermd door een octrooi dat, vóór 2 januari 1993, krachtens de nationale wetgeving is verlengd of waarvoor verlenging is aangevraagd, wordt de duur van dit certificaat verminderd met het aantal jaren dat de twintigjarige duur van het octrooi overschrijdt.
 14. De periode die verloopt tussen de indiening van een aanvraag voor een octrooi op een nieuw geneesmiddel en de vergunning voor het in de handel brengen van dit geneesmiddel brengt momenteel de door het octrooi verleende effectieve bescherming terug tot een periode die ontoereikend is om de in het onderzoek gedane investeringen af te schrijven.
 15. Omdat deze producten veelal niet door een octrooi worden beschermd, kan de beloning in de vorm van een verlenging van het aanvullende beschermingscertificaat niet altijd worden gegeven en wanneer zij wel door een octrooi worden beschermd, zou verlenging een dubbele stimulans inhouden.