Betekenis van:
omloopsnelheid

omloopsnelheid (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • tempo van rondgang

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Omloopsnelheid van de portefeuille
 2. Omloopsnelheid =totaal 1 – totaal 2
 3. Vermelding van het TKP en de omloopsnelheid van de portefeuille
 4. De bekendgemaakte omloopsnelheid dient overeen te stemmen met de periode(n) waarvoor een TKP wordt bekendgemaakt.
 5. Zes maanden per vijver, overeenkomstig de normale omloopsnelheid van gekweekte garnalen.
 6. Bij berekening van de omloopsnelheid van de voorraden bleek dat deze in de beoordelingsperiode steeds rond 30 verkoopdagen lag.
 7. als aanvullende indicator voor de omvang van de transactiekosten, de omloopsnelheid van de portefeuille, berekend zoals aangegeven in bijlage II;
 8. De omloopsnelheid van de portefeuille van een fonds of, in voorkomend geval, van een compartiment van een fonds dient op de volgende wijze te worden berekend:
 9. Daarom heeft de regio Piemonte haar maatregelen toegespitst op het openbaar en particulier vervoer, zowel wat betreft omloopsnelheid/samenstelling van het autopark als brandstofdistributie.
 10. Hoe dan ook is het wenselijk om de volgens een gestandaardiseerde methode berekende omloopsnelheid van de portefeuille te vermelden als aanvullende indicator voor de omvang van de transactiekosten.
 11. De lidstaten wordt verzocht toe te staan dat zowel het TKP als de omloopsnelheid van de portefeuille ofwel in het vereenvoudigd prospectus zelf worden vermeld, ofwel in een bijlage worden opgenomen samen met informatie over het rendement dat in het verleden is behaald.
 12. Een verduidelijking van de definities met betrekking tot de vermeldingen bij de betreffende streepjes van schema C zou daarom niet volstaan om de noodzakelijke mate van harmonisatie te bewerkstelligen, omdat deze intrinsiek verbonden is met onder meer de keuze en de definitie van sommige kengetallen van de bedrijfsinformatie (te weten kosten en omloopsnelheid van de portefeuille).