Betekenis van:
omstandigheid

omstandigheid
Zelfstandig naamwoord
 • hoe de zaken er voorliggen
"Onder deze omstandigheid ga ik niet op vakantie."

Voorbeeldzinnen

 1. Indicator andere bijzondere omstandigheid
 2. Daarom zal recidive als verzwarende omstandigheid beschouwd worden.
 3. Vermeld de indicator van een andere bijzondere omstandigheid.
 4. Deze verzwarende omstandigheid werd Frabo derhalve niet aangerekend.
 5. het middel behoeft onder geen enkele omstandigheid opnieuw te worden aangebracht (zoals „beschermt de gehele dag”).
 6. De beschikking oordeelde dat de samenwerking van Frabo een verzachtende omstandigheid vormde.
 7. Het is mogelijk dat de spreker een taalkundige complicatie of een onverwachte omstandigheid niet begrijpt.
 8. Gecodeerd gegeven dat verwijst naar de bijzondere omstandigheid waarop een beroep wordt gedaan.
 9. Ook voor Deltafina is er een verzachtende omstandigheid: haar daadwerkelijke medewerking tijdens de procedure.
 10. Deze omstandigheid deed zich voor met betrekking tot twee bedrijven in dit onderzoek.
 11. De Commissie was van mening dat ook de medewerking van KME in dit verband als verzachtende omstandigheid kon gelden.
 12. Deze verzwarende omstandigheid rechtvaardigt een verhoging van het basisbedrag van de aan Advanced Fluid Connections opgelegde boete.
 13. Deze omstandigheid leidt niet tot schorsing van de uitkering wanneer de verklaring door een Deens orgaan is afgegeven.
 14. De Commissie was daarom van mening dat de medewerking van Outokumpu in dit verband als verzachtende omstandigheid kon gelden.
 15. in Polen: de artikelen 1103 en 1110 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Kodeks postępowania cywilnego), voor zover de bevoegdheid berust op de woonplaats van de verweerder in Polen, op de omstandigheid dat de verweerder in Polen goederen bezit, op de omstandigheid dat hij in Polen aanspraak maakt op eigendomsrechten, op de omstandigheid dat het voorwerp van het geschil zich in Polen bevindt of op de omstandigheid dat een van de partijen een Poolse burger is;