Betekenis van:
omvangrijk

omvangrijk
Bijvoeglijk naamwoord
 • van grote omvang
"Daarover is een omvangrijke literatuur."
omvangrijk
Bijvoeglijk naamwoord
 • van aanzienlijke omvang; groot; omvangrijk
"een omvangrijke reorganisatie"
"een omvangrijke operatie"

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. De intracommunautaire handel in wijn is zeer omvangrijk.
 2. Zwartwerk blijft een bijzonder omvangrijk verschijnsel, ook al is inmiddels de arbeidssituatie van 700000 immigranten geregulariseerd.
 3. Deze ondernemingen beschikken reeds over verkoopkantoren, een omvangrijk verkoopapparaat, IT-uitrusting en factureringssystemen.
 4. Het handelsverkeer van landbouwproducten tussen de Europese Unie en Spanje is namelijk zeer omvangrijk.
 5. De voorraden zijn in deze bedrijfstak doorgaans niet erg omvangrijk aangezien meestal op bestelling wordt geproduceerd.
 6. De investeerder verplichte zich om na de overname een eigen, omvangrijk investeringsplan ter waarde van nog eens […] uit te voeren.
 7. Veel in Europa vervoerde voorwerpen van de klassen 1.1C, 1.1D, 1.1E en 1.1J zijn groot of omvangrijk en meer dan ongeveer 2,5 m lang.
 8. De productie in de VS bleek omvangrijk te zijn en representatief in vergelijking met de uitvoer van bariumcarbonaat uit de Volksrepubliek China.
 9. Het verzoek bevatte voldoende bewijsmateriaal dat de invoer van het betrokken product uit Turkije omvangrijk is gebleven, zowel in absolute cijfers als wat het marktaandeel betreft.
 10. Uit de analyse bleek ook dat de invoer in de EU10 uit Rusland en Oekraïne in de periode 2000-2003 omvangrijk was (gemiddeld circa 817000 ton).
 11. Daar de uitvoer naar de EG stabiel en omvangrijk is, ondanks de geldende antidumpingmaatregelen, is er niets dat erop wijst dat lagere antidumpingrechten tot lagere exportprijzen zullen leiden.
 12. Er werd een analyse van de beschikbare gegevens en informatie verricht, waaruit bleek dat de invoer van het betrokken product uit Rusland in de EU10 omvangrijk was.
 13. Tot slot is de regeling van invloed op het handelsverkeer tussen lidstaten, omdat kapitaalinvesteringen een activiteit vormen waarin een omvangrijk handelsverkeer tussen de lidstaten plaatsvindt.
 14. De onderneming is namelijk voornemens in 2010 een omvangrijk investeringsprogramma ter waarde van […] miljoen PLN ten uitvoer te leggen dat samenhangt met de voorgenomen verandering van vestigingsplaats.
 15. Er werd een analyse van de beschikbare gegevens en informatie verricht, waaruit bleek dat de invoer van het betrokken product uit China in de EU10 omvangrijk was.