Betekenis van:
omvormen

omvormen
 • Het transformeren of veranderen (van iets) in een andere vorm, substantie, staat, of product.

Voorbeeldzinnen

 1. Kantoorapparatuur en consumentenelektronica wordt vaak gevoed door externe stroomvoorzieningen die de netstroom omvormen.
 2. convectiestroomomvormers voor het omvormen van materialen genoemd in ML8.c)3.
 3. In Servië: omvormen van de Servische radio en televisie in een publieke omroepdienst.
 4. Omvormen van het Justitieel Instituut tot een levensvatbare instelling, belast met de opleiding van justitiepersoneel.
 5. Omvormen van het justitiële instituut van Kosovo tot een levensvatbare instelling die in de toekomst verantwoordelijk wordt voor opleiding van justitiepersoneel.
 6. In Montenegro: omvormen en rationaliseren van de instellingen die betrokken zijn bij de herstructurering en privatisering van het bedrijfsleven, met name het Ontwikkelingsfonds.
 7. Het tempo van de uitvoering moet worden opgevoerd, wil Bulgarije zijn voornamelijk op kostenvoordelen gebaseerde economie omvormen tot een productievere, kennisintensieve economie.
 8. Goedkeuren en uitvoeren van de wet inzake het justitiële instituut van Kosovo en omvormen daarvan tot een levensvatbare instelling die belast wordt met opleidingen op justitieel gebied.
 9. Tot slot benadrukt Finland dat het Tieliikelaitos tegen ten laatste 1 maart 2008 wil omvormen tot een openbare vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die onderworpen is aan de normale faillissements- en inkomstenbelastingregels.
 10. De energieprestaties van externe stroomvoorzieningen hangen in grote mate af van de efficiëntie waarmee ze de netstroom omvormen; externe stroomvoorzieningen zijn dan ook een van de productgroepen waaraan prioriteit zal worden verleend bij het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp.
 11. De Commissie erkent dat, als de Finse overheid de markt voor wegen- en veerdiensten wilde openstellen, zij Tieliikelaitos moest omvormen tot een afzonderlijke entiteit en de noodzakelijke activa voor het uitvoeren van de taken of het nodige kapitaal om deze activa aan te kopen ter beschikking moest stellen.
 12. Tegelijk moet Roemenië, nu het zijn kostenvoordelen geleidelijk ziet verdwijnen, de structurele hervormingen intensiveren die de economie moeten omvormen van een economie die is gebaseerd op kostenvoordelen, naar een economie die meer op productiviteit, innovatie en kennis is gebaseerd, en zo nieuwe bronnen van groei aanboren.
 13. (Motorbrandstof, geproduceerd door het omvormen van de gezuiverde naftafractie van de producten van het met waterstof kraken van koolextract of de oplossing geproduceerd door het vloeibaarsolventextractie- of het superkritisch gas-extractieproces, met een kooktraject van ongeveer 30 °C tot 180 °C.