Betekenis van:
onaannemelijk

onaannemelijk
Bijvoeglijk naamwoord
  • onmogelijk de juistheid ervan te aanvaarden
"Dat was een volstrekt onaannemelijke bewering."
onaannemelijk
Bijvoeglijk naamwoord
  • geen geloof verdienend

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Gezien het voorafgaande is de Commissie van oordeel dat de opmerkingen van de anonieme concurrent haar inschatting dat het herstructureringsplan de levensvatbaarheid van FagorBrandt op lange termijn kan herstellen niet onaannemelijk maken.
  2. Verder heeft de deskundige opgemerkt, dat aangezien de in de winstdelingsregeling vastgestelde drempel geen indexatie kent, een meevaller voor de gemeente (verhuurster) niet onaannemelijk is, ook indien de exploitant (huurder) niet profiteert van de investering in het complex.
  3. Volgens de deskundige is, aangezien de drempel in de winstdelingsregeling geen indexatie kent, een meevaller voor de gemeente (verhuurster) niet onaannemelijk, ook indien de exploitant (huurder) niet van de investering in het complex profiteert.