Betekenis van:
onderpand

onderpand
 • Een bezitting aanvaard als waarborg voor een lening of een andere verplichting.

Voorbeeldzinnen

 1. We gaan het huis als onderpand gebruiken zodat we wat geld kunnen lenen.
 2. Onderpand
 3. Beleenbaar onderpand
 4. Informatie over onderpand
 5. waarvan onroerend onderpand
 6. Verschaffen van onderpand
 7. „beleenbaar onderpand”: onderpand zoals vastgelegd in artikel 8;
 8. Effect op onderpand van activa
 9. Effecten op onderpand van activa
 10. Effecten op onderpand van activa
 11. Beperkingen op de uitwinning van het onderpand
 12. Tegenover deposito's wordt geen onderpand verstrekt.
 13. Niet-verhandelbare retail-schuldbewijzen met hypothecair onderpand
 14. Toelating van syndicaatsleningen als beleenbaar onderpand
 15. Nieuwe bedrijfsleningen met onderpand en/of garanties