Betekenis van:
onduidelijk

onduidelijk
Bijvoeglijk naamwoord
 • slecht of niet te begrijpen of te zien
"zijn bedoeling is onduidelijk"
"een onduidelijke vraag"

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Transparantie van tarieven (onduidelijk, ingewikkeld)
 2. Of alle PAK's in kwestie zich tijdens de raffinage daadwerkelijk laten verwijderen, is onduidelijk.
 3. In een ander geval was de boekhouding onduidelijk omdat belangrijke boekhoudkundige bescheiden ontbraken.
 4. Wanneer het eerste histopathologisch onderzoek negatief of onduidelijk is, wordt ten minste één ander laboratoriumonderzoek verricht.
 5. Voorts is het onduidelijk of de bank eigenlijk wel op een solide klantenbasis kan steunen.
 6. Dit betekent echter niet dat het bestuur van de onderneming onduidelijk is.
 7. Er zijn van Zuid-Afrika geen verdere gegevens ontvangen en de huidige ziektesituatie is onduidelijk.
 8. Bovendien is de reikwijdte van de openbare dienstverlening die met deze artikelen samenhangt, vrij onduidelijk.
 9. Daarnaast is onduidelijk of de hogere rentevoet volstond om te compenseren voor de ontbrekende zekerheden.
 10. Ten slotte is onduidelijk hoe de „herstructurering” zou moeten worden gecontroleerd.
 11. Een dier wordt als positief voor BSE beschouwd indien het resultaat van de snelle test positief of onduidelijk is, en
 12. Wanneer onduidelijk is of een brandstof aan de specificaties voldoet, moeten de bepalingen van ASTM D 3244 worden toegepast.
 13. Voorts was onduidelijk welke ondernemingen en welke periodes als basis voor de berekening van de gemiddelde rendementswaarden moesten worden genomen.
 14. Wanneer het resultaat van het histopathologisch onderzoek onduidelijk of negatief is, wordt het weefsel verder onderzocht overeenkomstig een van de andere bevestigende methoden en protocollen.
 15. Het is echter onduidelijk naar welke individuele zaken de Rekenkamer verwees, en wat de grondslag was voor de berekening van het gemiddelde.