Betekenis van:
oneerlijk

oneerlijk
Bijvoeglijk naamwoord
 • niet eerlijk
"oneerlijke concurrentie"
"oneerlijke praktijken"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Dat zou oneerlijk zijn.
 2. Het leven is oneerlijk.
 3. Het leven is oneerlijk.
 4. Tom dacht dat het was oneerlijk.
 5. Hoe dan ook, drie tegen één is oneerlijk.
 6. Een handelspraktijk is oneerlijk wanneer zij:
 7. Meer in het bijzonder zijn handelspraktijken oneerlijk die:
 8. HANDELSPRAKTIJKEN DIE ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN ALS ONEERLIJK WORDEN BESCHOUWD
 9. Bijlage I bevat de lijst van handelspraktijken die onder alle omstandigheden als oneerlijk worden beschouwd.
 10. Alleen deze handelspraktijken worden verondersteld oneerlijk te zijn zonder een individuele toetsing aan het bepaalde in de artikelen 5 tot en met 9.
 11. geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent dan wel van de oorsprongsbenamingen van concurrerende producten;
 12. De steun zou zijn gebruikt om terrestrische digitale televisie in Zweden een oneerlijk concurrentievoordeel te geven in vergelijking met andere soorten digitale transmissieplatformen, zoals kabel en satelliet.
 13. Teneinde oneerlijk gebruik van het mechanisme voor de correctie van het vetgehalte te voorkomen, dient een grenswaarde voor de negatieve correctie van het vetgehalte te worden vastgesteld.
 14. Een contractvoorwaarde waarover niet afzonderlijk is onderhandeld, wordt als oneerlijk beschouwd indien het, in strijd met de goede trouw, het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van de partijen ten nadele van de consument aanzienlijk verstoort.
 15. Een wijziging in een contractvoorwaarde wordt als oneerlijk beschouwd indien de handelaar de contractvoorwaarden eenzijdig wijzigt, hetgeen tot een aanzienlijke wijziging in de rechten en verplichtingen in het contract leidt, ten nadele van de consument.