Betekenis van:
onlogisch

onlogisch
Bijvoeglijk naamwoord
  • niet logisch
"dat is niet zo onlogisch als het lijkt"
"niet onlogisch"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Wanneer achteraf een andere methode wordt toegepast, zijn de uitkomsten tegenstrijdig of zelfs onlogisch, zoals blijkt uit het volgende voorbeeld.
  2. Het zou volgens de belanghebbenden uiterst onlogisch zijn als een overeenkomst die op rechtsgeldige wijze vóór de toetreding van Polen tot de Europese Unie en vóór de liberalisering gesloten is, na die toetreding haar rechtsgeldigheid zou verliezen.
  3. Het was dus niet onlogisch dat de Commissie in haar beschikking specifieke ad hoc-regels opnam ter goedkeuring van het specifieke Franse systeem ter bevordering van het opzetten van lijnen voor het zeevervoer over korte afstand.
  4. In haar brief van 5 maart 2002 achtte de Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) het onlogisch dat staatsmiddelen werden gebruikt om meer capaciteit te creëren in een sector waarin grote hoeveelheden staatsmiddelen waren besteed aan personeelsinkrimping en capaciteitsvermindering.
  5. Volgens een voorzichtige schatting moet dit bedrag minimaal gelijk zijn geweest aan de verkoopprijs van de vergunning, aangezien het economisch onlogisch is een vergunning voor minder dan de werkelijke waarde te verkopen.
  6. Maar zelfs als dit, om redenen die niet duidelijk zijn voor de Commissie, bij wijze van uitzondering anders zou zijn, zou het in dit geval van de kant van BGB onlogisch zijn om de Berliner Bank als zelfstandige bank te verkopen.