Betekenis van:
onpraktisch

onpraktisch
Bijvoeglijk naamwoord
 • niet op een wijze die goed uitvoerbaar is in de werkelijkheid
"Dat is een erg onpraktische manier van doen."
onpraktisch
Bijvoeglijk naamwoord
 • niet doelmatig
"een onpraktische oplossing"

Hyperoniemen

onpraktisch
Bijvoeglijk naamwoord
 • moeilijk te hanteren; van mensen: niet handig

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Daarom werd de oplossing met een minimumprijs onpraktisch en ongeschikt geacht.
 2. In deze omstandigheden werd geconcludeerd dat het verbintenisaanbod als onpraktisch moest worden afgewezen.
 3. De staatsgrens bevindt zich in de tunnels, maar het zou onpraktisch zijn om daar de tol te heffen.
 4. In een dermate klein systeem is het dikwijls niet mogelijk meer dan één opwekkingsfaciliteit per eiland te hebben, hetgeen de aanwezigheid van concurrerende stroomleveranciers zeer onpraktisch maakt.
 5. Bij voertuigen met de motor achterin of wanneer bovengenoemde opstelling onpraktisch is, wordt de koelventilator zodanig geplaatst dat genoeg lucht voor de afkoeling van het voertuig wordt aangeblazen.
 6. De aan de aanvraag gehechte documenten vormen voldoende bewijs dat de doelstelling van een concurrerende elektriciteitsmarkt, gezien de huidige omvang en structuur van deze markt op het eiland, voorlopig onhaalbaar of onpraktisch is.
 7. Een overeenkomst tussen de Commissie en elk van de lidstaten over een volledige lijst van alle bestaande steunregelingen zou onpraktisch zijn, en het is redelijk om het aanpassen van de steunregelingen aan de lidstaten over te laten.
 8. In dit geval bleek een vergelijking per transactie geen passend alternatief omdat de selectie van afzonderlijke transacties voor een dergelijke vergelijking te onpraktisch en willekeurig werd geacht, omdat er tienduizenden export- en binnenlandse transacties zijn.
 9. Het zou echter onpraktisch zijn geweest — overeenkomstig de basisverordening — is het niet verplicht om te streven naar een steekproef waarin recht zou worden gedaan aan alle bovengenoemde factoren, gezien de hoeveelheid informatie en de voor de samenstelling van de steekproef beschikbare tijd.
 10. Een overeenkomst tussen de Commissie en elk van de lidstaten over een volledige lijst van alle bestaande steunregelingen zou onpraktisch zijn, en het is redelijk om het aanpassen van de daarvoor in aanmerking komende steunregelingen aan de lidstaten over te laten.
 11. Deze lijst bleek onpraktisch en inflexibel te zijn en dient te worden vervangen door een flexibele procedure waarbij organisaties van fokkers kunnen kiezen voor het gebruik van de noodzakelijke genetische hulpbronnen in het kader van een duidelijk omschreven en gecontroleerd fokprogramma.