Betekenis van:
ontdekken

ontdekken
Werkwoord
 • vinden wat verborgen is
"een tot op heden onbekend zonnestelsel ontdekken"
"het radium ontdekken"

Hyperoniemen

Hyponiemen

ontdekken
Werkwoord
 • ergens achter komen
"Hij had ontdekt dat de band in een dag leegliep."

Voorbeeldzinnen

 1. Bankbiljettensorteermachines dienen aanpasbaar te zijn opdat zij betrouwbaar nieuwe vervalsingen kunnen ontdekken.
 2. De vast aangebrachte brandontdekkingsinstallatie moet het begin van een brand snel kunnen ontdekken.
 3. Lucht- en grondpersoneel worden geacht adequate maatregelen te nemen als zij tekortkomingen ontdekken.
 4. Mocht een andere lidstaat een alias ontdekken, dan geeft hij dat door aan de signalerende lidstaat.
 5. Ter vermijding van vertragingen bij het ontdekken van de brandhaard moet het aantal omsloten ruimten in iedere brandsectie beperkt blijven.
 6. In dat geval verricht de grenswachter verder onderzoek, teneinde eventuele onverenigbare of tegenstrijdige elementen in de verstrekte inlichtingen te ontdekken.
 7. .1 Voorzieningen moeten worden getroffen om brand in een vroeg stadium te ontdekken en alarm te slaan:
 8. .1 Voorzieningen moeten worden getroffen om brand in een vroeg stadium te ontdekken en alarm te slaan:
 9. Ten slotte kon de Commissie geen voldoende compenserende maatregelen ontdekken aangezien dergelijke maatregelen niet waren opgenomen in het herstructureringsplan.
 10. De directe samenwerking tussen maatschappelijke organisaties uit verschillende lidstaten zal het begrip voor andere culturen en standpunten ten goede komen en gemeenschappelijke belangen en waarden helpen ontdekken.
 11. het bestaan van schriftelijke vastgelegde gedragslijnen en procedures bij het sorteercentrum voor het ontdekken van valse munten, ongeschikte euromunten en op euromunten lijkende voorwerpen;
 12. Om lozingen van verontreinigende stoffen vanaf schepen tijdig te kunnen ontdekken en de overtreders te identificeren is een verdergaande efficiënte samenwerking tussen de lidstaten noodzakelijk.
 13. Nadat de eerste toestemming is verkregen, dient de exploitant voortdurend controle uit te oefenen op de vluchtuitvoering teneinde eventuele ongewenste ontwikkelingen te ontdekken voordat deze gevaarlijk worden.
 14. De bevoegde ordonnateur annuleert een vastgestelde schuldvordering indien het ontdekken van een juridische of feitelijke vergissing aangeeft dat een schuldvordering niet correct werd vastgesteld.
 15. de voornaamste technische defecten van hun voertuig te ontdekken, met name die welke de veiligheid in gevaar brengen, en die adequaat te laten verhelpen,