Betekenis van:
ontgrendelen

ontgrendelen
Werkwoord
  • een vergrendeling verwijderen
"Hij ontgrendelde de deur en opende de cel."

Voorbeeldzinnen

  1. Het mag niet mogelijk zijn de vergrendeling onopzettelijk te ontgrendelen.
  2. Het ontgrendelen van de deuren moet het inschakelen van de tractie beletten.
  3. Het ontgrendelen van de deuren moet het inschakelen van de tractie beletten.
  4. De deuren moeten gesloten en vergrendeld blijven zolang er geen opdracht voor ontgrendelen door het treinpersoneel is gegeven.
  5. Het vergrendelingssysteem moet een positieve, opzettelijke handeling vergen om de vergrendeling te ontgrendelen en het afkoppelingsmechanisme te bedienen.
  6. (in deze eis wordt onder „ontgrendelen van de deuren” verstaan dat het treinpersoneel de reizigers in staat stelt de deuren te openen).
  7. De deuren dienen gesloten en vergrendeld te blijven zolang er geen opdracht tot ontgrendelen door de bestuurder of het treinpersoneel is gegeven.
  8. Het bedieningsorgaan om de in punt 2.7 vermelde inrichting te ontgrendelen, moet zich aan de buitenkant van de stoel bevinden die dicht bij de deur is geplaatst.