Betekenis van:
ontlenen

ontlenen
Werkwoord
 • ontlenen; ontvangen van
"de naam aan iemand ontlenen"
"zijn bekendheid ergens aan ontlenen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Indien echter de artikelen hun wezenlijke karakter aan deze delen ontlenen, worden zij ingedeeld onder hoofdstuk 71.
 2. Er dient voor te worden gezorgd dat de exploitanten en hun personeel aan hun opleiding en kennis de vereiste vakbekwaamheid ontlenen.
 3. Bovendien wordt nagegaan of de huidige enquêtes zodanig kunnen worden aangepast dat hieraan gegevens over biologische teelt en andere variabelen, consumptie, prijzen enz. zijn te ontlenen.
 4. Daarom vormen gestandaardiseerde spot- en termijncontracten op Europese groothandelsmarkten een relevante vergelijkingsbasis voor het beoordelen van het bestaan van een voordeel dat producenten aan PPA’s ontlenen.
 5. Sommige producenten willen marktwaarde ontlenen aan traditionele landbouwproducten of levensmiddelen waarvan de specifieke kenmerken zich duidelijk onderscheiden van andere soortgelijke producten of levensmiddelen.
 6. De lidstaten ontlenen de volgende reeks gegevens aan de in artikel 3, lid 1, bedoelde geregistreerde gegevens over de invoer en de uitvoer:
 7. Als gevolg hiervan zijn burgers van Britse afhankelijke gebieden die hun burgerschap ontlenen aan een binding met Gibraltar, ook burgers van de Unie.
 8. De lidstaten publiceren de lijst van richtlijnen die niet tijdig zijn omgezet en informeren bedrijven en burgers dat zij, ondanks de niet-omzetting, in bepaalde omstandigheden wettelijke rechten kunnen ontlenen aan niet-omgezette richtlijnen.
 9. NB:‚Cryptanalyse’: de analyse van een cryptografisch systeem of de in- en uitvoer daarvan om daaraan vertrouwelijke variabelen of gevoelige gegevens te ontlenen, met inbegrip van niet-gecodeerde tekst.
 10. Voor toepassing van post 4903 worden als „prentenalbums en prentenboeken, voor kinderen” aangemerkt, albums en boeken, voor kinderen, die hun waarde hoofdzakelijk ontlenen aan de plaatjes en waarvan de tekst slechts bijzaak is.
 11. Overig direct-investeringskapitaal (of schuldtransacties tussen ondernemingen) omvat het lenen en ontlenen van financiële middelen - inclusief schuldbewijzen, leverancierskredieten en niet-winstdelende preferente aandelen (die als schuldbewijzen worden behandeld) - tussen directe investeerders en dochterondernemingen, bijkantoren en verbonden ondernemingen.
 12. N.B.:’Cryptanalyse’: de analyse van een cryptografisch systeem of de in- en uitvoer daarvan om daaraan vertrouwelijke variabelen of gevoelige gegevens te ontlenen, met inbegrip van niet-gecodeerde tekst.
 13. De digitale terrestrische transmissie kan pas van start gaan nadat voor de betrokken frequenties vergunningen zijn afgegeven waaraan de omroepen en de netexploitanten zendrechten, respectievelijk DVB-T-exploitatierechten, ontlenen.
 14. NB:'Cryptanalyse': de analyse van een cryptografisch systeem of de in- en uitvoer daarvan om daaraan vertrouwelijke variabelen of gevoelige gegevens te ontlenen, met inbegrip van niet-gecodeerde tekst.
 15. De Commissie komt tot de conclusie dat de voordelen die de overheidsinstanties ontlenen aan de PPA’s niet de afdekking van de energieprijsrisico’s bieden die de gemiddelde marktexploitant zou verwachten van een langlopende overeenkomst en grote risico’s meebrengen dat de koper gedwongen wordt meer energie te kopen dan hij daadwerkelijk nodig heeft en verlies te lijden bij het doorverkopen van de overtollige hoeveelheden.