Betekenis van:
ontroeren

Werkwoord

ontroeren
gevoelens van medeleven, vertedering of getroffenheid oproepen
"Onwillekeurig werd hij ontroerd door de aanhankelijkheid waarmee het kind hem begroette."