Betekenis van:
ontsmettingsmiddel

ontsmettingsmiddel
 • Een middel, zoals warmte, straling of chemisch, dat ontsmet door vernietiging, neutralisatie of de groei van ziekte dragende microorganismen afremt.

Voorbeeldzinnen

 1. Aangemeld als ontsmettingsmiddel
 2. Aangemeld als ontsmettingsmiddel
 3. Aangemeld als insecticide/ontsmettingsmiddel
 4. strooisel en fecaliën moeten grondig met het ontsmettingsmiddel worden doordrenkt;
 5. De stof mag alleen worden toegelaten voor gebruik als ontsmettingsmiddel.
 6. HBTA (High Boiling Tar Acid) Aangemeld als ontsmettingsmiddel
 7. het gebruikte ontsmettingsmiddel moet ten minste 24 uur op het behandelde oppervlak aanwezig blijven;
 8. karkassen van gedood pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels moeten met een ontsmettingsmiddel worden besproeid;
 9. na het wassen met koud water moet alles weer met een ontsmettingsmiddel worden besproeid;
 10. ongeacht het gebruikte ontsmettingsmiddel zijn de volgende algemene voorschriften van toepassing:
 11. vervolgens moet weer een ontsmettingsmiddel worden gebruikt gedurende een bepaalde minimumperiode die is aangegeven in de gebruiksaanwijzing van de producent;
 12. opgestapeld om te laten broeien, besproeid met een ontsmettingsmiddel, waarna zij gedurende ten minste 42 dagen blijven liggen;
 13. De eindgebruikers van trichloorisocyanuurzuur zijn de eigenaren van openbare of privézwembaden die dit product als ontsmettingsmiddel gebruiken.
 14. de transportvoertuigen of de containers waarin zij worden geladen, zijn vooraf gereinigd en ontsmet met een officieel goedgekeurd ontsmettingsmiddel;
 15. Voordat de karkassen of halve karkassen worden begraven, moeten zij indien nodig worden besprenkeld met een daarvoor geschikt, door de bevoegde autoriteit goedgekeurd ontsmettingsmiddel.”