Betekenis van:
ontsteken

ontsteken
Werkwoord
 • in vlammen doen opgaan
"Zij ontstaken een vreugdevuur."
ontsteken
Werkwoord
 • ''overdrachtelijk'': heet worden van woede
"Dat deed hem in woede ontsteken."
ontsteken
Werkwoord
 • geïnfecteerd raken
"Die wond is ontstoken."

Voorbeeldzinnen

 1. Ontsteken
 2. het ontsteken van affakkelvlammen bij oliebronnen.
 3. Het ontsteken van de lichten voor groot licht kan gelijktijdig of paarsgewijze plaatsvinden.
 4. Het moet mogelijk zijn de lichten in bedrijfsstand te brengen en ze te ontsteken met behulp van één schakelaar, hetgeen de mogelijkheid niet uitsluit om ze, zonder ze te ontsteken, in bedrijfsstand te brengen.
 5. De elektrische schakelingen worden gecontroleerd door elk licht dat door het elektrisch systeem van het voertuig wordt gevoed te ontsteken.
 6. Dit voorschrift geldt echter niet voor groot- of dimlicht wanneer lichtsignalen worden gegeven door het met korte tussenpozen ontsteken en doven van het dimlicht of van het grootlicht of door het met korte tussenpozen afwisselend ontsteken van groot- en dimlicht.
 7. Het moet mogelijk zijn de lichten in bedrijfsstand te brengen en ze te ontsteken met behulp van één schakelaar, wat de mogelijkheid niet uitsluit om ze zonder ze te ontsteken in de bedrijfsstand te brengen.
 8. Bij gegroepeerde lichten voor groot en dimlicht echter wordt genoemde schakelaar slechts vereist voor het ontsteken van het dimlicht.
 9. De verbindingen moeten het mogelijk maken de parkeerlichten aan dezelfde kant van de trekker onafhankelijk van andere lichten te ontsteken.
 10. Bij gegroepeerde lichten voor groot en dimlicht echter wordt genoemde schakelaar slechts vereist voor het ontsteken van het dimlicht.
 11. in de bestuurderscabine een waarschuwingslamp te ontsteken of te gaan knipperen en een geluidssignaal (zoemer/claxon of gesproken melding) te weerklinken;
 12. „Dual-fuelvoertuigen” die hoofdzakelijk diesel gebruiken om het lucht/gasmengsel te ontsteken, zijn toegestaan mits deze motoren en voertuigen aan de relevante emissienormen voldoen.
 13. De werking van dit licht kan ook worden vervuld door het tegelijk ontsteken van het breedtelicht en het achterlicht aan één kant van het voertuig.
 14. Bij overgang van gedimde lichtbundels naar ongedimde lichtbundels is het ontsteken van ten minste één paar lichten voor groot licht vereist.
 15. apparatuur en toestellen voor het hanteren, regelen, ontsteken of lanceren, ontworpen of aangepast voor ruimtelanceervoertuigen bedoeld in 9A004, onbemande luchtvaartuigen bedoeld in 9A012 of sonderingsraketten bedoeld in 9A104;