Betekenis van:
onveilig

onveilig
Bijvoeglijk naamwoord
 • gevaar met zich meebrengend
"Het hotel was erg mooi, maar wel in een onveilige buurt."
onveilig
Bijvoeglijk naamwoord
 • (van zaken) gevaar met zich brengend
"iets onveilig maken"
"onveilig speelgoed"

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Promotie in verkooppunten (bv. reclame) mag geen onveilig gebruik aanmoedigen.
 2. Promotie in verkooppunten (bv. reclame) mag geen onveilig gebruik aanmoedigen.
 3. door onveilig sein rijden of sein „geen toestemming tot rijden” negeren
 4. Als zo’n bevestigingstest niet wordt uitgevoerd, wordt ervan uitgegaan dat melk met een positieve screeningstest onveilig is.
 5. Het feit dat een product in de Gemeenschap niet is toegelaten, betekent niet noodzakelijkerwijs dat het gebruik ervan onveilig is.
 6. Zonnebloemolie met hoge gehalten aan minerale olie is ongeschikt voor menselijke consumptie en wordt daarom onveilig geacht.
 7. Ten slotte zou BNFL, als een verantwoordelijke dienstverlenende onderneming in de nucleaire sector, aan BE diensten moeten blijven leveren voorzover niet-leveren onveilig zou zijn of als voor derden onveilig zou kunnen worden gepercipieerd.
 8. Treinbestuurders mogen geen bijzondere typen van rollend materieel besturen wanneer hun lichaamslengte, gewicht of andere lichaamseigenschappen dit onveilig zouden maken.
 9. Weergaves van het gebruik van het systeem (bijvoorbeeld beschrijvingen, foto's en schetsen) mogen geen onrealistische verwachtingen wekken bij de potentiële gebruiker, noch onveilig gedrag aanmoedigen.
 10. Indien een fabrikant meent dat bovenbeschreven techniek voor een bepaalde motor onveilig of niet representatief is, mag een alternatieve techniek worden toegepast.
 11. Weergaven van het gebruik van het systeem (bijvoorbeeld beschrijvingen, foto’s en schetsen) mogen geen onrealistische verwachtingen wekken bij de potentiële gebruiker, noch onveilig gebruik aanmoedigen.
 12. Onder onveilig gebruik wordt verstaan: alle handelingen die in strijd zijn met deze aanbevelingen of met de codes voor veilig rijden.
 13. Indien deze producten onveilig blijken te zijn, moeten zij uit de handel worden genomen overeenkomstig de bepalingen inzake het algemeen veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG.
 14. Indien deze producten onveilig blijken te zijn, moeten zij uit de handel worden genomen overeenkomstig de bepalingen inzake het algemeen veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG.
 15. Met het oog op de statistische betrouwbaarheid moet een voldoende aantal proeven met verschillende golftreinen worden uitgevoerd; de bedoeling is met hoge mate van betrouwbaarheid te bepalen dat een onveilig schip in de gekozen omstandigheden zal kenteren.