Betekenis van:
op voorwaarde dat

op voorwaarde dat
Voegwoord
 • alleen wanneer aan (genoemde) voorwaarden is voldaan.

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Ik zal dat werk doen, op voorwaarde dat ik er voor betaald wordt.
 2. Ge moogt weggaan, op voorwaarde dat ge tegen vijf uur terug zijt.
 3. op voorwaarde dat:
 4. makreel, op voorwaarde dat
 5. andere soorten dan haring en makreel, op voorwaarde dat
 6. De Commissie betaalt het eindsaldo op voorwaarde dat:
 7. Deze bijdrage wordt toegekend, op voorwaarde dat de lidstaat:
 8. Het lijkt er derhalve op dat deze voorwaarde is geschonden.
 9. naar andere lidstaten worden verzonden op voorwaarde dat:
 10. De bevoegde autoriteit verleent vervoerders een vergunning op voorwaarde dat:
 11. De Commissie betaalt het saldo op voorwaarde dat:
 12. Deze invoer wordt vrijgesteld van het antidumpingrecht op voorwaarde dat:
 13. op voorwaarde dat het strafbare feit volgens de bovengenoemde kaderbesluiten,
 14. Voeder voor gezelschapsdieren voor speciale medische doeleinden, op voorwaarde dat:
 15. In afwijking daarvan is een afstandsbediening toegestaan op voorwaarde dat