Betekenis van:
opvijzelen

opvijzelen
Werkwoord
 • opkrikken; omhoog brengen
"de conditie opvijzelen"
"resultaten opvijzelen"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Opvijzelen
 2. Heffen en opvijzelen
 3. Heffen en opvijzelen
 4. Aangrijpingspunten voor heffen en opvijzelen
 5. Lijnen met een spoorbreedte van 1668 mm — Heffen en opvijzelen
 6. De belastingsgevallen zoals gespecificeerd in 4.3.2 van EN12663 gelden voor het heffen en opvijzelen in werkplaatsen en bij onderhoudsbeurten.
 7. In aanvulling op de specificaties van punt 4.2.2.3.2.4 van deze TSI moet het opvijzelen ook overeenstemmen met het volgende diagram:
 8. Gepaste veiligheidsinformatie te geven voor personeel dat de wagens bedient of in noodgevallen bijstand verleent, met inbegrip van gevaarsetiketten met het oog op spanningvoerende bovenleiding en elektrische uitrusting, aangrijpingspunten voor heffen en opvijzelen, voor het voertuig specifieke veiligheidsinstructies.
 9. De belastingen moeten zijn met inbegrip van de massa van het voertuig, de nuttige last, de beweging over het spoor, versnellen en afremmen, alsmede de belasting die wordt uitgeoefend door uitrusting die op de constructie is aangebracht (zie ook heffen en opvijzelen);
 10. In zijn advies stelt het Bureau dat de bepalingen van zes punten van de TSI goederenwagens, namelijk inzake het trekwerk, het heffen en opvijzelen, de bevestiging van uitrusting, het kinematisch omgrenzingsprofiel, het dynamisch gedrag van het voertuig en de parkeerrem (respectievelijk de punten 4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 4.2.2.3.2.5, 4.2.3.1, 4.2.3.4 en 4.2.4.1.2.8), niet op de betrokken wagens kunnen worden toegepast vanwege de specifieke constructie van de wagens voor het vervoer van vrachtwagens.
 11. In zijn advies stelt het Bureau dat de bepalingen van zes punten van de TSI goederenwagens, namelijk inzake het trekwerk, het heffen en opvijzelen, de bevestiging van uitrusting, het kinematisch omgrenzingsprofiel, het dynamisch gedrag van het voertuig en de parkeerrem (respectievelijk de punten 4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 4.2.2.3.2.5, 4.2.3.1, 4.2.3.4 en 4.2.4.1.2.8), niet op de betrokken wagens kunnen worden toegepast vanwege de specifieke constructie van de wagens voor het vervoer van vrachtwagens.