Betekenis van:
opvragen

opvragen
Werkwoord
 • vragen om iets
"informatie opvragen"
"iets bij de gemeente opvragen"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Het systeem voorziet in de mogelijkheid dat de nationale administrateurs van elke lidstaat gebruiksstatistieken opvragen.
 2. Alle deelnemers aan de analysegroep kunnen gegevens uit het bestand opvragen.
 3. Het argument dat de Commissie deze informatie had kunnen of moeten opvragen is derhalve ongegrond.
 4. HET OPVRAGEN VAN DOCUMENTEN EN HET RECHT OM OPMERKINGEN TE MAKEN
 5. Europol mag gegevens opvragen voor zover dit in een specifiek geval noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taken.
 6. De nationale leden van Eurojust en hun assistenten mogen alleen de voor de uitvoering van hun taken benodigde gegevens opvragen.
 7. Bij de nationale overheidsdiensten kan zij alle inlichtingen opvragen die zij nodig acht voor de correcte uitvoering van haar taken.
 8. De NCB's kunnen ook van de informatieplichtigen gegevens op het niveau van de individuele deposito's en leningen opvragen.
 9. Het opvragen van dit certificaat mag niet leiden tot vertraging bij de opvang van een schip dat bijstand behoeft.
 10. De administratie mag alle officiële stukken en akten verlangen of doen opvragen die zij noodzakelijk acht voor de vaststelling van het recht op de betrokken vergoedingen.
 11. Te dien einde moet een gemeenschappelijk en beveiligd systeem worden opgezet, zodat de bevoegde autoriteiten deze informatie tijdig en effectief kunnen opvragen, doorzenden en uitwisselen.
 12. De administratie van het centrum mag alle officiële stukken verlangen of doen opvragen die zij noodzakelijk acht voor de vaststelling van het recht op een eventuele vergoeding.
 13. Hieronder volgen aanwijzingen over het soort gegevens dat de Commissie kan opvragen om aan de hand daarvan een nadere beoordeling te verrichten.
 14. Hieronder volgen aanwijzingen over het soort gegevens dat de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA kan opvragen om aan de hand daarvan een nadere beoordeling te verrichten.
 15. De administratie mag alle officiële stukken of akten verlangen of doen opvragen die zij noodzakelijk acht voor de vatstelling van het recht op de betrokken vergoedingen.