Betekenis van:
overblijven

overblijven
Werkwoord
 • blijven bestaan, in leven blijven
"als enig kind overblijven"

Hyperoniemen

overblijven
Werkwoord
 • nog overhouden
"Er was nog een munt in de portemonnee overgebleven."
overblijven
Werkwoord
 • op school blijven tussen de lessen in de ochtend en middag
"Tussen de middag mocht Marcel overblijven."

Voorbeeldzinnen

 1. Het is altijd mogelijk om een aanzienlijk aantal mensen te verenigen in liefde, zolang er andere mensen overblijven om hun agressieve uitingen te incasseren.
 2. Wanneer minder dan 100 dieren overblijven, wordt dit aantal als één partij aangemerkt.
 3. Wanneer minder dan 50 dieren overblijven, wordt voor het betrokken aantal één recht tot invoer toegekend.
 4. Het dividend slaat enkel op de inkomsten die overblijven na betaling van de inkomstenbelasting.
 5. Met een dergelijke formulering kunnen er nog schuldvorderingen overblijven van derden die in eerste instantie niet kunnen worden vastgesteld.
 6. De nettoactiva van de entiteit zijn de activa die overblijven na aftrek van alle andere aanspraken op haar activa.
 7. De Autoriteit was dus bezorgd dat de mededinging op het gebied van connectiviteit naar IJsland zou verdwijnen, aangezien er slechts één aanbieder op de markt zou overblijven.
 8. Afvalstoffen die overblijven na of voortkomen uit de bovengenoemde behandelingen, worden door middel van officieel erkende methoden verwijderd overeenkomstig bijlage VII.
 9. Afvalstoffen die overblijven na of voortkomen uit de bovengenoemde behandelingen, worden door middel van officieel erkende methoden verwijderd overeenkomstig bijlage V.
 10. Dit diervoeder is een microbieel product dat is gebaseerd op de cellen die overblijven na de industriële productie van citroenzuur na gisting.
 11. De beheerder beheert de uitrusting en infrastructuur die na de actieve fase van de operatie overblijven, teneinde hieraan eventueel een eindbestemming te geven.
 12. Indien er slechts kleine wijzigingen overblijven, zoals de inrichting van een gebouw volgens de aanwijzingen van de koper of de gebruiker, vormt dit een aanwijzing dat vrijwel alle activiteiten zijn voltooid.
 13. De aanvraag had oorspronkelijk ook betrekking op bietbladeren en kleine stukjes wortel die overblijven na de verwerking van de wortels en die kunnen worden gegist voor de productie van kuilvoer.
 14. In de mededeling van punten van bezwaar had de Commissie zich gedeeltelijk gefundeerd op de vaststelling dat voor een aanzienlijke groep klanten er na de transactie in wezen slechts één leverancier zou overblijven.
 15. Dit kan het geval zijn na de declaratie van dividend of indien de entiteit wordt geliquideerd en eventuele activa die overblijven nadat aan alle verplichtingen is voldaan, uitkeerbaar worden aan de aandeelhouders.