Betekenis van:
overgevoelig

overgevoelig
Bijvoeglijk naamwoord
  • sentimenteel
"overgevoelig reageren"
"overgevoelig voor kritiek zijn"

Hyperoniemen

overgevoelig
Bijvoeglijk naamwoord
  • allergisch
"overgevoelig voor stof zijn"
"een overgevoelige huid"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Overgevoelig makende stof
  2. Bovendien is een aanzienlijk deel van de bevolking (1-10 %) overgevoelig voor penicilline, andere antibiotica en metabolieten daarvan, wat zelfs bij uiterst geringe concentraties kan leiden tot allergische reacties zoals huiduitslag, netelroos, astma of anafylactische shock.
  3. op het etiket moet worden vermeld dat het product niet mag worden gebruikt door zuigelingen die allergisch zijn voor de intacte eiwitten waarvan het is vervaardigd, tenzij met behulp van algemeen erkend klinisch onderzoek is aangetoond dat er tolerantie voor de bereiding is bij meer dan 90 % van de zuigelingen (betrouwbaarheidsinterval 95 %) die overgevoelig zijn voor de eiwitten waarvan het hydrolysaat is vervaardigd;