Betekenis van:
overzien

overzien
Werkwoord
  • in zijn geheel zien
"vanaf een heuvel de hele stad overzien"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Vanaf het hoge duin kon ik het gehele eiland overzien.
  2. De buitenspiegel moet zodanig zijn aangebracht dat de bestuurder, in normale houding achter het stuur zittende, het gedeelte van de weg, aangegeven in punt 2.5, kan overzien.
  3. Het risico door vorderingen van Refco-schuldeisers in de VS is te overzien en hoeft daarom op de balans niet apart te worden meegeteld; het wordt door de algemene voorzieningen voor risico’s gedekt.
  4. Het zichtveld van de linkerbuitenspiegel moet zodanig zijn dat de bestuurder ten minste een vlak weggedeelte van achteren tot de horizon kan overzien, welk gedeelte links is gelegen van het aan de lengteas evenwijdige verticale vlak door het meest linkse punt van de totale breedte van de trekker of van de trekker plus aanhangwagen.
  5. In haar mededeling van 25 mei 2005 aan het Europees Parlement en de Raad over de onafhankelijkheid, de integriteit en de verantwoordingsplicht van de nationale en communautaire statistische instanties heeft de Commissie het nut erkend van een extern adviesorgaan dat een actieve rol kan spelen bij het overzien hoe de praktijkcode wordt uitgevoerd door het Europees statistisch systeem in zijn geheel.
  6. Als de bekrachtiging voor opening van de koppeling met afstandsbediening uitwendig op het voertuig is aangebracht, moet het mogelijk zijn de ruimte tussen de gekoppelde voertuigen te overzien, maar het moet niet noodzakelijk zijn zich tussen de voertuigen te begeven om de koppeling te bedienen.
  7. Het zichtveld van de rechterbuitenspiegel moet zodanig zijn dat de bestuurder ten minste een vlak weggedeelte van achteren tot de horizon kan overzien, welk gedeelte rechts is gelegen van het aan de lengteas evenwijdige verticale vlak door het meest rechtse punt van de totale breedte van de trekker of van de trekker plus aanhangwagen.
  8. Een alomvattende strategie ter bestrijding van corruptie, met inbegrip van corruptie op hoog niveau, ontwikkelen, en een centraal orgaan opzetten om de uitvoering ervan te overzien en te controleren, onder meer door het opstellen van statistische gegevens; de samenwerking tussen alle betrokken instellingen verbeteren.