Betekenis van:
perceptie

perceptie
Zelfstandig naamwoord
 • gewaarworden door een van de zintuigen

Voorbeeldzinnen

 1. Dat is in ieder geval de perceptie van de economische actoren geweest.
 2. Dat is in ieder geval de perceptie van de markten geweest.
 3. Dit zou met name het gevolg zijn van verschillen in kwaliteit, perceptie van de consument, verkoopkanalen en marktsegment.
 4. Bovendien zullen veranderingen in de perceptie van criminaliteit en misdaad worden onderzocht, alsmede veranderingen in maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 5. Zo nodig consulteert de Commissie belanghebbende partijen, met name exploitanten van levensmiddelenbedrijven en consumentenorganisaties, om de perceptie en de duidelijkheid van de claims te beoordelen.
 6. Er is geen enkel element voorhanden waaruit blijkt dat de markt de perceptie had dat er van enige voorwaarde sprake was.
 7. Ook de distributiekanalen en de perceptie van de afnemer verschillen naargelang het gaat om een pomp of om een volledige compressor.
 8. Deze kwaliteitsverschillen zijn evenwel niet toereikend om bij de afnemers de perceptie te doen ontstaan dat het product uit de Volksrepubliek China een geheel ander product is.
 9. Een ander element dat de perceptie van de consument beïnvloedt is het feit dat kinderschoenen sneller worden vervangen dan andere schoenen omdat kindervoeten groeien.
 10. Voorts werd er nogmaals op gewezen dat de perceptie van de klanten ten aanzien van sierkaarsen anders was dan ten aanzien van klassieke of standaardsoorten kaarsen.
 11. De verschillen tussen de productsoorten tastten de basiskenmerken van het product niet aan, noch de perceptie van de gebruiker/consument dat dit één productcategorie is;
 12. Andere aspecten van risico's kunnen de publieke perceptie van het risico en zijn mogelijke gevolgen zijn, culturele en politieke gevoeligheden en hoe de media het risico voorstellen.
 13. Bijvoorbeeld, in het bijzonder tijdens gerechtelijke procedures zijn gegevens gebaseerd op de subjectieve perceptie van personen en in sommige gevallen volstrekt niet te verifiëren.
 14. op feitenmateriaal gebaseerde methoden om de barrières voor de uitvoering van vaccinaties te verlagen en de publieke perceptie van de voordelen van vaccinatie te verbeteren [17];op feitenmateriaal gebaseerde en zeer doeltreffende gezondheidsbevorderingsacties ter ondersteuning van vaccinatie;
 15. De houding ten aanzien van dieren hangt ook af van de nationale perceptie, en in sommige lidstaten wil men uitgebreidere voorschriften voor dierenwelzijn handhaven dan die welke op het niveau van de Unie zijn overeengekomen.