Betekenis van:
plattegrond

plattegrond (de ~ | meervoud plattegronden)
Zelfstandig naamwoord
 • verkleinde afbeelding v.e. stuk land; projectie op schaal van een stad of terrein, een opstelling e.d.
"een plattegrond van de binnenstad"
"een plattegrond tekenen"

Synoniemen

Hyperoniemen

plattegrond
Zelfstandig naamwoord
 • een (schematische) plattegrond van de verdieping van een gebouw
plattegrond
Zelfstandig naamwoord
 • schematische afbeelding van een ruimtelijk gebied op een plat vlak in een verkleinde schaal

Voorbeeldzinnen

 1. Ik heb een plattegrond nodig.
 2. Ik zou graag een plattegrond willen hebben.
 3. Waar kan ik een plattegrond kopen?
 4. De plattegrond toont alle kamers van het huis.
 5. plattegrond van de locatie;
 6. Goedgekeurde plattegrond/omschrijving van de visruimen JA NEE
 7. Aan de eerste verklaring wordt een plattegrond van de locatie gehecht, die zo nodig wordt bijgewerkt.
 8. 2 De plaats van de pallets en kooipallets wordt aangegeven op een plattegrond van de opslagruimte.
 9. Een plattegrond van de gebouwen staat op de internetsite van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen: www. curia.europa.eu.
 10. Een plattegrond van het pakhuis en het opmetingsdocument van iedere silo of opslagkamer moeten op elke plaats van opslag beschikbaar zijn.
 11. De plattegrond, waarop de ontsnappingsrichting moet staan aangegeven, moet de juiste oriëntatie hebben ten opzichte van zijn positie op het schip.
 12. Figuur 1 is de plattegrond van een geschikte testbaan; tevens wordt hierin het minimumoppervlak aangegeven waarop het gespecificeerde testwegdek machinaal moet worden aangebracht en verdicht.
 13. De uitvoerige beschrijving van een perceel omvat: de precieze ligging van het perceel (positie van het middelpunt en de hoekpunten van het perceel), een schetsmatige plattegrond waarop de permanent gemarkeerde hoekpunten en/of grenzen van het perceel zijn aangegeven, het aantal bomen op het perceel en alle andere relevante, permanente herkenningspunten op of nabij het perceel (bv. toegangswegen, rivieren, sloten, grote bomen).