Betekenis van:
plek

plek
Zelfstandig naamwoord
 • plaats, positie
"De plek van het festival was een maand vooraf al omheind met hekken."

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Tom heeft een kale plek.
 2. Hij had geen plek om te wonen.
 3. Wat is de mooiste plek van de wereld?
 4. Er bestaat niet één veilige plek meer in Japan.
 5. Op deze plek wordt Japanse valuta uitgebreid gebruikt.
 6. Als het weer goed is, bereiken we die plek morgen.
 7. Ze was op de verkeerde plek op het verkeerde moment.
 8. Omdat er geen plek meer was aan tafel, moest ik staand eten.
 9. Het was beleefd van hem om zijn plek aan de oude man te geven.
 10. Bewaking op een open plek in het bos
 11. F Het instrument is opgesteld op een nabijgelegen open plek in het bosgebied.
 12. een geschikte plek voor de opslag van voeder, strooisel en mest;
 13. Deze controle wordt eveneens uitgevoerd op de plek waar de levering aan de consument plaatsvindt.
 14. varen tussen de baggerplaats en de plek waar het baggerspecie wordt gestort, inclusief het storten zelf;
 15. Konijnen: optimale afmetingen van de verhoogde plek in leefruimten met de in tabel 2.1 aangegeven afmetingen