Betekenis van:
plooien

plooien
Werkwoord
  • iets in losse vouwen opstapelen
"Vouw de pijpen netjes over elkaar en plooi de broek over de hanger.}}"
plooien
Werkwoord
  • rimpelen van het gezicht, veranderen van gezichtsuitdrukking
"Hij plooit zijn gezicht in een grijns."
plooien
Werkwoord
  • geschikt maken, vormen, ombuigen
"Sinds mijn overstap kan zij haar baan plooien rond mijn regelmatige bestaan als docent.}}"
plooien
Werkwoord
  • zich schikken naar
"De taal plooit zich voortdurend naar de veranderende omstandigheden."

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

  1. Numeriek bestuurd apparaat voor het plooien van stents, bestaande uit een voetstuk, een pneumatisch aangedreven plooikop en een gemotoriseerd positioneringsmechanisme (V-blok), gebruikt bij de vervaardiging van medicinale stents om met behulp van radiale druk een stent om de ballon van een sonde heen te plooien [1]
  2. Het achterste gedeelte van de kuil wordt gevormd door een enkelvoudig paneel om te plooien of door de achterste boven- en onderpanelen dwars op de lengteas van het net, aan elkaar te naaien;
  3. De omschrijving in deze bijlage is die van de gecombineerde nomenclatuur (PB L 286 van 28.10.2005, blz. 1), waar nodig aangevuld met de Taric-code.Voor de toepassing van deze bijlage wordt verstaan onder:a) „zoete sinaasappelen van hoge kwaliteit”: sinaasappelen met sterk gelijkende variëteitskenmerken, rijp, stevig en goedgevormd, met ten minste een goede kleur, met een soepele structuur en zonder rot, zonder niet-genezen schilbarsten, zonder harde of droge schillen, schiluitslag of groeischeuren, zonder kneuzingen (andere dan ten gevolge van gebruikelijke behandelingen of verpakking), zonder beschadiging door droogte of vochtigheid, zonder grote of sterk uitstekende ruigten, zonder plooien, littekens, olievlekken, schilfers, zonnebrand, vuil of andere ongerechtigheden, vrij van ziekten, insecten of beschadiging door mechanische of andere krachten, met dien verstande dat ten hoogste 15 % van de vruchten van elke lading niet aan deze eisen voldoen, waarvan ten hoogste 5 % wegens ernstige beschadigingen, en van dit laatste percentage ten hoogste 0,5 % wegens bederf; b) „kruisingen van citrusvruchten die bekend staan als „minneola's” ”: kruisingen van citrusvruchten van de variëteit Minneola ( Citrus paradisi Macf.