Betekenis van:
positiebepaling

positiebepaling (de ~ | meervoud positiebepalingen)
Zelfstandig naamwoord
  • bepaling v.d. plaats

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. vluchten die uitsluitend worden uitgevoerd met het oog op het controleren of testen van apparatuur die gebruikt wordt of bestemd is om te worden gebruikt als grondapparatuur voor luchtvaartnavigatie, met uitzonderling van vluchten voor positiebepaling van het desbetreffende luchtvaartuig;
  2. kwaliteit van tijds- en positiebepaling bieden gebruikmaken van satellietgestuurde infrastructuur of van een technologie die een equivalente mate van precisie garandeert voor het gebruik van ITS-toepassingen en -diensten die mondiale, continue, accurate en gegarandeerde tijds- en positiebepalingsdiensten vereisen;
  3. Die verordening heeft niet langer effect aangezien in de basisregelgeving wijzigingen zijn aangebracht die onverenigbaar zijn met de toepassing van dat besluit,Verordening (EG) nr. 897/94 van de Commissie van 22 april 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad met betrekking tot de proefprojecten inzake permanente positiebepaling van communautaire vissersvaartuigen [9].
  4. trainingsvluchten die uitsluitend worden uitgevoerd met het oog op het verkrijgen van een vergunning of bevoegdheidverklaring voor cockpitpersoneel, voor zover dit wordt gestaafd door een passende vermelding op het vliegplan. Deze vluchten mogen alleen in het luchtruim van de betrokken lidstaat worden uitgevoerd; de vluchten mogen niet worden gebruikt om passagiers en/of vracht te vervoeren, noch voor positiebepaling of het transport van het luchtvaartuig;