Betekenis van:
produktie

produktie
Zelfstandig naamwoord
  • fabricage; het maken van goederen

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. in het Nederlands: Bestemd voor de produktie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 190110
  2. in het Nederlands: Breukrijst van GN-code 10064000, voor de produktie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 190110
  3. Bijlage IX, hoofdstuk 5, afdeling B, onderafdeling I, onder a), bij de Toetredingsakte van 2003 bepaalt dat de structurele voorschriften van bijlage I bij Richtlijn 64/433/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vers vlees [1], bijlage I bij Richtlijn 71/118/EEG van de Raad van 15 februari 1971 inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van het handelsverkeer in vers vlees van pluimvee [2], de bijlagen A en B bij Richtlijn 77/99/EEG van de Raad van 21 december 1976 inzake gezondheidsvraagstukken bij de productie en het in de handel brengen van vleesproducten en bepaalde andere producten van dierlijke oorsprong [3], bijlage I bij Richtlijn 94/65/EG van de Raad van 14 december 1994 tot vaststelling van voorschriften voor de productie en het in de handel brengen van gehakt vlees en vleesbereidingen [4], bijlage B bij Richtlijn 92/46/EEG van de Raad van 16 juni 1992 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van rauwe melk, warmtebehandelde melk en producten op basis van melk [5] en de bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG van de Raad van 22 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van visserijproducten [6] tot en met 31 december 2006 onder bepaalde voorwaarden niet van toepassing zijn op de in aanhangsel B bij bijlage IX van de Toetredingsakte vermelde inrichtingen in Litouwen.