Betekenis van:
raffineren

raffineren
Werkwoord
 • (ruwe grondstof) zuiveren, fijner maken
"suiker raffineren"
"olie raffineren"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Raffineren van aardoliën
 2. Raffineren van ruwe tallolie
 3. Het raffineren van aardolie en gas
 4. Zuivering, inhoudende het distilleren of het raffineren van ruwe sulfaatterpentijnolie
 5. Niet-geraffineerd koper; anoden van koper voor het elektrolytisch raffineren
 6. Niet-geraffineerd koper; anoden van koper voor het elektrolytisch raffineren
 7. CPA 24.44.12: Niet-geraffineerd koper; anoden van koper voor het elektrolytisch raffineren
 8. Begunstigden: de bedrijven die olie uit afvallen van olijven extraheren, raffineren en bottelen.
 9. voor de bedrijven die olie uit afvallen van olijven raffineren: 4507590,78 EUR;
 10. De lidstaten moeten controleren of aan de verplichting om suiker te raffineren is voldaan.
 11. waarvan de enige activiteit bestaat in het raffineren van ingevoerde ruwe rietsuiker,
 12. De bedrijven die olie uit afvallen van olijven extraheren, raffineren en bottelen, werken met een product, olijfolie, waarvoor een gemeenschappelijke ordening van de markt geldt.
 13. De rentesubsidie voor de leningen kan worden beschouwd als staatssteun aan de bedrijven die olie uit afvallen van olijven extraheren, raffineren en bottelen.
 14. gedenatureerd [31], dan wel bestemd voor ander industrieel gebruik (raffineren daaronder begrepen), met uitzondering van het conserveren of het bereiden van producten voor menselijke of dierlijke consumptie [11]
 15. het raffineren van in de Franse overzeese departementen geproduceerde soorten suiker in de raffinaderijen in de Europese gebieden van de Gemeenschap, met name volgens hun rendement;