Betekenis van:
recent

recent
Bijvoeglijk naamwoord
 • een korte tijd geleden gebeurd of begonnen

Voorbeeldzinnen

 1. van recent ontwerp zijn,
 2. Recent rollend materieel van nieuw ontwerp
 3. De Belgische autoriteiten halen ter illustratie tevens een recent vonnis […].
 4. het vaartuig is recent van naam, vlag of registratienummer veranderd;
 5. Luxemburg heeft recent de vrijstelling waarin Richtlijn 2003/49/EG voorziet, in zijn belastingwetgeving opgenomen.
 6. De Braziliaanse onderneming Cordebras Lda., die recent werd opgericht, heeft circa 145 werknemers.
 7. Recent rassenonderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van een aantal hybriden.
 8. Recent stonden Alstom en Bombardier op kop in de belangrijkste sectoren van het rollend materieel.
 9. Recent werd hem in Nederland samen met Corus een GIS-opdracht gegund.
 10. Er moet rekening worden gehouden met de recent daarin aangebrachte wijzigingen.
 11. Bovendien mocht Simpe, als recent opgerichte onderneming, volgens punt 2.1 van de richtsnoeren reddings- en herstructureringssteun geen herstructureringssteun krijgen.
 12. de aannames betreffende vervroegde aflossing zijn eveneens voorzichtig en sluiten aan bij de trends die recent zijn waargenomen.
 13. Bijgevolg gaat het niet om een recent opgerichte onderneming in de zin van de richtsnoeren reddings- en herstructureringssteun.
 14. De recent vastgestelde prioriteit van het integreren van de Roma dient snel in concrete actie te worden omgezet.
 15. De Spaanse fabriek is recent aan Alcoa verkocht en redelijkerwijs valt te verwachten dat de toepasselijke accijnstarieven in de overnameprijs tot uiting komen.