Betekenis van:
reductie

reductie (de ~ | meervoud reducties)
Zelfstandig naamwoord
 • deel dat je minder hoeft te betalen; mindering v.e. prijs; mindering op de normale prijs; afgetrokken bedrag of hoeveelheid
"reductie van rente"
"10% reductie op [alle producten]"

Synoniemen

Hyperoniemen

reductie (de ~ | meervoud reducties)
Zelfstandig naamwoord
 • het verminderen
"de reductie van schadelijke stoffen"
"de reductie van het aantal deelnemers"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

reductie (de ~ | meervoud reducties)
Zelfstandig naamwoord
 • bepaalde wijze van uitspreken

Hyperoniemen

reductie
Zelfstandig naamwoord
 • scheikundige herleiding, vermindering

Voorbeeldzinnen

 1. REDUCTIE = (EF – EB)/EF
 2. Geen reductie van fehlingsreagens
 3. Geen reductie van fehlingsreagens
 4. In haar ogen biedt ook de reductie van het aantal langeafstandsverbindingen onvoldoende compensatie.
 5. Oostenrijk verklaarde waarom verdere reductie de levensvatbaarheid van de bank in gevaar zou brengen.
 6. Deze reductie was nodig uit economisch oogpunt en kan bijgevolg niet als compenserende maatregel worden geaccepteerd.
 7. De reductie voor diesel- en elektrische treinstellen zou 2 dB(A) moeten bedragen.
 8. gebruik van chloorfluorkoolstof-113 bij de reductie van het tussenproduct perfluorpolyetherpolyperoxide voor de productie van perfluorpolyetherdiesters;
 9. Ook beogen de maatregelen een optimalisering en reductie van het geneesmiddelengebruik.
 10. De reductie moet voor het einde van de IATA-zomerdienstregelingsperiode in 2009 zijn afgerond.
 11. Er vond een duidelijke reductie plaats van de kapitaalmarkttransacties van Sachsen LB.
 12. inzake de reductie van de aanwezigheid van dioxinen, furanen en PCB's in diervoeders en levensmiddelen
 13. Zoals boven is uiteengezet krijgen netwerken van meer dan 3000 kilometer 10 % reductie, hetgeen uit marktgegevens blijkt.
 14. Gasmotoren gebruiken geen uitlaatgasrecirculatie of selectieve katalytische reductie om aan de huidige normen voor NOx-emissies te voldoen.
 15. Een omzetter wordt gebruikt voor de katalytische reductie van NO2 tot NO vóór de analyse in de CLD of HCLD.