Betekenis van:
reisduur

reisduur
Zelfstandig naamwoord
 • duur v.d. reis

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. alle overige reisopties in volgorde van totale reisduur.
 2. voorraden voedsel, drinkwater, brandstof en reserveonderdelen voor essentiële uitrusting in geval van onvoorziene reisduur en tekorten;
 3. uiterlijk op het tijdstip waarop het schip de vorige haven verlaat, indien de reisduur minder dan 24 uur bedraagt; of
 4. of [de wei is geproduceerd op …/…/…, waarbij deze datum, rekening houdend met de verwachte reisduur, ten minste 21 dagen eerder is dan de datum waarop de zending aan een grensinspectiepost van de Europese Unie wordt aangeboden;]]
 5. of [de biest of biestproducten zijn geproduceerd op ../../…, waarbij deze datum, rekening houdend met de verwachte reisduur, ten minste 21 dagen eerder is dan de datum waarop de zending aan een grensinspectiepost van de Europese Unie wordt aangeboden;]
 6. of [de melk/het melkproduct is geproduceerd op …/…/…, waarbij deze datum, rekening houdend met de verwachte reisduur, ten minste 21 dagen eerder is dan de datum waarop de zending aan een grensinspectiepost van de Europese Unie wordt aangeboden;]
 7. of [de melk/het melkproduct is geproduceerd op ../../…, waarbij deze datum, rekening houdend met de verwachte reisduur, ten minste 21 dagen eerder is dan de datum waarop de zending aan een grensinspectiepost van de Europese Unie wordt aangeboden;]]
 8. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven behoeven niet aan punt 1, onder b), te voldoen wanneer ingevroren visserijproducten van een koelhuis naar een erkende inrichting worden gevoerd om er bij aankomst te worden ontdooid met het oog op een bewerking en/of verwerking, indien de reisduur kort is en de bevoegde autoriteit zulks toestaat.
 9. voor ander dan onder c) bedoeld vervoer tussen een gebied buiten het douanegebied van de Gemeenschap en de Franse overzeese departementen, de Azoren, Madeira of de Canarische Eilanden, wanneer de reisduur minder dan 24 uur is: ten minste twee uur voor aankomst in de eerste haven in het douanegebied van de Gemeenschap.
 10. voor vervoer in andere dan de onder iii) bedoelde gevallen, tussen de Franse overzeese departementen, de Azoren, Madeira of de Canarische Eilanden, en gebiedsdelen buiten het douanegebied van de Gemeenschap, wanneer de reisduur minder dan 24 uur is: ten minste twee uur voor vertrek uit de haven in het douanegebied van de Gemeenschap;
 11. Op voorwaarde dat het veiligheidsniveau niet wordt verlaagd en de procedure van lid 4 in acht wordt genomen, mag een lidstaat maatregelen vaststellen waarbij schepen voor binnenlandse reizen die in die staat, inclusief archipelzeegebieden die beschut zijn tegen de omstandigheden op de volle zee, moeten worden uitgevoerd onder bepaalde operationele omstandigheden, zoals kleinere significante golfhoogte, een bepaalde periode van het jaar, reizen uitsluitend bij daglicht of onder geschikte klimatologische of weersomstandigheden, beperkte reisduur, of nabijheid van reddingsdiensten, worden vrijgesteld van bepaalde specifieke eisen van deze richtlijn.