Betekenis van:
representatie

representatie (de ~ | meervoud representaties)
Zelfstandig naamwoord
 • weergave van iets abstracts of afwezigs
"dat schilderij is de representatie van een volksfeest"

Hyperoniemen

representatie (de ~ | meervoud representaties)
Zelfstandig naamwoord
 • het vertegenwoordigen; het vertegenwoordigen in rechtszaken
"recht van representatie"
"de representatie van de minister door zijn secretaris"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. representatie,
 2. Wijnproeverijen voor representatie (all-inbedragen)
 3. Representatie en het onderhouden van goede relaties:
 4. weelde-uitgaven, en uitgaven voor ontspanning en representatie;
 5. vergoeding van reis-, verhuis-, verblijf-, representatie- en telefoonkosten enz., van werknemers in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden;
 6. 9 Een jaarrekening is een gestructureerde representatie van de financiële positie en financiële prestaties van een entiteit.
 7. Externe diensten (zoals huur, reis en vervoer, representatie) en buitengewone kosten: De kosten zijn berekend op basis van het aantal boeken.
 8. In ieder geval zijn uitgaven zonder strikt professioneel karakter, zoals weelde-uitgaven en uitgaven voor ontspanning of representatie, van het recht op aftrek uitgesloten.
 9. het hoofd van de missie en diens plaatsvervanger, bijgestaan door een ondersteuningscel voor de missie en een politiek adviseur/verantwoordelijke voor protocol, voorlichting en representatie;
 10. Representatie en het onderhouden van goede relaties Representatiekosten; kosten op het niveau van het hoofdkwartier, die nodig zijn om een operatie uit te voeren.
 11. De aanwijzing van een hooggeplaatste vertegenwoordiger voor representatie- en contactdoeleinden op communautair niveau in de raad van regelgevers van het Agentschap overeenkomstig artikel 14, lid 1, van Verordening (EG) nr. 713/2009 wordt door deze afwijking onverlet gelaten.
 12. De aanwijzing van een hooggeplaatste vertegenwoordiger voor representatie- en contactdoeleinden op communautair niveau in de raad van regelgevers van het Agentschap overeenkomstig artikel 14, lid 1, van Verordening (EG) nr. 713/2009 wordt door deze afwijking onverlet gelaten.
 13. Lid 1 van dit artikel belet niet dat in de lidstaten op regionaal niveau andere regulerende instanties worden aangewezen, mits er voor representatie- en contactdoeleinden op communautair niveau in de raad van regelgevers van het Agentschap één hooggeplaatste vertegenwoordiger is, overeenkomstig artikel 14, lid 1, van Verordening (EG) nr. 713/2009.
 14. participatie (inclusief aspecten in verband met jeugd, minderheden en gender), representatie, verantwoordingsplicht en legitimiteit; de Europese openbare ruimte, media en democratie; verschillende vormen van bestuur in de EU, zoals economisch en wettelijk bestuur en de rol van de publieke en de privésector, beleidsprocessen en kansen tot beleidsvorming; de rol van het maatschappelijk middenveld; burgerschap en rechten; de gevolgen van de uitbreiding; en daarmee samenhangende waarden van de bevolking;