Betekenis van:
respecteren

respecteren
Werkwoord
 • iets of iemand in aanzien houden
"Zij respecteerden de rechten van de oorspronkelijke bewoners."

Voorbeeldzinnen

 1. Ze respecteren hem.
 2. Volledig respecteren van het akkoord van Dayton.
 3. De Commissie moet het gewettigde vertrouwen van de begunstigden respecteren.
 4. Financiële transacties dienen in beginsel deze methodologie te respecteren.
 5. Dergelijke onderzoeksactiviteiten moeten de binnen het zevende kaderprogramma vigerende fundamentele ethische beginselen respecteren.
 6. Deze personeelsleden respecteren de specifieke beroepscode die door de Commissie wordt vastgesteld.
 7. Het is van belang dat wettelijke auditors en auditkantoren de privacy van hun cliënten respecteren.
 8. Constitutionele vraagstukken: volledig respecteren van het Constitutioneel Handvest en zorgen voor effectief functioneren van de staat.
 9. Volledig respecteren van resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad en intensiveren van de dialoog met Priština.
 10. De partijen respecteren de vertrouwelijkheid van hoorzittingen van het arbitragepanel die overeenkomstig artikel 7, lid 7, niet openbaar zijn.
 11. Zelfs wanneer een maatregel als staatssteun wordt beschouwd, dient de Commissie het gewettigd vertrouwen van de betrokken ondernemingen te respecteren.
 12. Indien de bevoegde commissie de termijn niet kan respecteren, wordt de procedure als bedoeld in artikel 52, lid 4 toegepast.
 13. De ethische evaluatie dient ook om na te gaan of de voorstellen de regels respecteren van de landen waar het onderzoek zal worden uitgevoerd.
 14. Wanneer de kennisgever, om welke reden dan ook, zijn kennisgeving intrekt, moet de bevoegde instantie de vertrouwelijkheid van de verschafte informatie respecteren.
 15. Zij moeten grondrechten respecteren en qua opzet, uitvoering, verspreiding en gebruik gericht zijn op het welzijn van particulieren en de maatschappij.