Betekenis van:
rigoureus

rigoureus
Bijvoeglijk naamwoord
  • drastisch; grondig, totaal
"een rigoureuze aanpak/maatregel/verbouwing"
"iets rigoureus aanpakken"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Rigoureus toepassen van transparante procedures voor werving en selectie, overplaatsing, beoordeling, promotie, gedrag en ontslag van ambtenaren (met inbegrip van werknemers van politie en justitie), alsmede financieel beheer.
  2. Wel integendeel: de uitbreiding van de ziekte en de daaruit voortvloeiende crisis in de pluimveesector kunnen in bepaalde gevallen zelfs terug te voeren zijn op een laks optreden van nationale autoriteiten die de veiligheids- en preventievoorschriften niet rigoureus hebben toegepast om de ziekte onder controle te krijgen.
  3. rigoureus blijft streven naar begrotingsconsolidatie, in het bijzonder door de stijging van de primaire overheidsuitgaven een halt toe te roepen, en de hervorming van het pensioenstelsel volledig uitvoert en waar van toepassing voltooit om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op de lange termijn te verbeteren.