Betekenis van:
rijzen

rijzen
Werkwoord
 • (van brood of beslag) uitzetten en luchtig worden
"Het deeg is nog niet voldoende gerezen."
rijzen
Werkwoord
 • opstijgen, opgaan
"Japan, het land van de rijzende zon."
rijzen
Werkwoord
 • naar voren komen, zich aandienen
"Er zijn dienaangaande enige bezwaren gerezen."
rijzen
Werkwoord
 • gaan staan
"[van een zetel] rijzen"
"uit het graf rijzen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Dit deed er twijfels over rijzen of de steun beperkt was tot het strikt noodzakelijke minimum.
 2. Dit doet aanzienlijke twijfels rijzen over de gezondheid van dit segment bij de verwerkende industrie.
 3. […] de afstoting van WUH/Interadvies deed geen vraagstukken van gevaren voor de financiële stabiliteit rijzen.
 4. De aanvullende gegevensvelden ter oplossing van problemen die rijzen bij de toepassing van Verordening (Euratom) nr. 3227/76, zoals:
 5. Dit doet de vraag rijzen of de IFRS van toepassing is wanneer er geen identificeerbare goederen of diensten zijn.
 6. Bijgevolg kunnen geen vragen rijzen over de overdracht van een exploitatierecht of voorwaarden voor toegang tot een exploitatierecht;
 7. Garendragers: de enige regio waar grote bezwaren zouden kunnen rijzen, is Finland (Ahlstrom: [60-70 %] *, Sonoco: [20-30 %] *).
 8. Zij verstrekken bij deze aanvraag om controle alle documenten en gegevens die het vermoeden hebben doen rijzen dat de gegevens op het bewijs van oorsprong onjuist zijn.
 9. Onder die omstandigheden werd de financiering van luchthavens en luchthaveninfrastructuur beschouwd als een openbare taak en deed deze geen fundamentele bezwaren rijzen op het punt van staatssteun.
 10. Zij verstrekken bij deze aanvraag om controle alle documenten en gegevens die het vermoeden hebben doen rijzen dat de gegevens op het certificaat inzake goederenverkeer A.TR. onjuist zijn.
 11. Wanneer dat relevant is, moet het Hof van Justitie bevoegd zijn voor de beslechting van geschillen die rijzen bij de activiteiten van de gemeenschappelijke onderneming.
 12. Tegelijkertijd is het echter wel duidelijk dat het gebruik van hetzelfde acroniem (A139) voor een civiele helikopter (AW139) twijfels deed rijzen over de aard van het project.
 13. Wegens de door de partijen gedane toezeggingen doet de aangemelde concentratie geen ernstige twijfels rijzen omtrent de verenigbaarheid ervan met de gemeenschappelijke markt en met de EER-overeenkomst.
 14. Een ander punt dat volgens de Commissie twijfels deed rijzen omtrent het bestaan van een stimulerend element, is de opstelling van de ranglijsten.
 15. De Commissie concludeerde derhalve dat de aangemelde concentratie op de markt voor endovasculaire stents ernstige twijfels doet rijzen wat de verenigbaarheid ervan met de gemeenschappelijke markt betreft.