Betekenis van:
risk

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. SC Risk SRL
 2. Wrong-way risk
 3. liquiditeitsrisico (funding liquidity risk en market liquidity risk);
 4. Verslag opgesteld door Risk & Policy Analysts (RPA), Loddon, Norfolk, UK.
 5. If water increases risk, add — „Never use water”).
 6. Standaardgebruik van de VaR-benadering (Value-at-Risk — risicowaarde) in combinatie met stresstests
 7. Speciale bepalingen voor de risicodelende financieringsfaciliteit (Risk-Sharing Financing Facility, RSFF)
 8. SV: Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.”
 9. Dimson, P. Marsh, M. Staunton, Handbook of investments: Equity risk premium, vol. 1, hfdst. 10, 2007.
 10. The European Union Risk Assessment Report — updated version, August 2008 — is beschikbaar op: http://ecb.jrc.ec.europa.eu/
 11. Kinney G.F., Wiruth A.D. (1976) Practical risk analysis for safety management.
 12. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance napropamide (definitieve versie: 26 maart 2008).
 13. Algemeen wrong-way risk ontstaat wanneer de PD van de tegenpartijen een positieve correlatie vertoont met algemene marktrisicofactoren.
 14. In mei 2010 heeft de OIE Resolutie nr. 18 — Recognition of the Bovine Spongiform Encephalopathy Risk Status of Members aangenomen.
 15. Zie met name Bazels Comité voor bankentoezicht, International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring (Consultative Document), december 2009.