Betekenis van:
samenleven

samenleven
Zelfstandig naamwoord
  • met elkaar, in een gemeenschap leven
"met [een man] samenleven"

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. Zorgen voor een klimaat van interetnische verdraagzaamheid, van duurzaam multi-etnisch samenleven dat terugkeer mogelijk maakt.
  2. Zorgen voor een klimaat van verzoening, interetnische verdraagzaamheid en van duurzaam multi-etnisch samenleven, zodat de terugkeer van ontheemden mogelijk wordt gemaakt.
  3. Gendergelijkheid kan niet door een antidiscriminatiebeleid alleen worden bereikt, maar vereist maatregelen ter bevordering van een harmonieus samenleven en een evenwichtige deelneming van vrouwen en mannen in de samenleving; het Instituut moet bijdragen tot het verwezenlijken van dat doel.
  4. wordt de culturele diversiteit in Europa gerespecteerd en bevorderd, het samenleven verbeterd en wordt een actief, op de wereld gericht Europees burgerschap aangemoedigd dat gebaseerd is op de gemeenschappelijke waarden van de Europese Unie;